Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet - a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról

  Nincs megállapodás a minimálbér kérdésében

  A minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi emeléséről nem jött létre a megállapodás, ezért a tárgyalások januárban folytatódnak.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 153. § (4) bekezdésétől eltérően a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum összegének 2020. évben esedékes felülvizsgálata a 2021. évben tovább folytatódik tekintettel arra, hogy a 2020. évben az Mt. 153. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat - az érdekképviseleti szervek megállapodásának hiányában - a naptári évben nem zárult le.
  • Magyarázat

  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára december 30-án sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. évi emeléséről az utolsó egyeztetésen sem született megállapodás, és mivel a kormányzat kompromisszumos megállapodás kialakítására törekszik, ezért a tárgyalások januárban folytatódnak.

   

  A Munka Törvénykönyve szerint a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegét naptári évenként felül kell vizsgálni, és rendeletben kell megállapítani. 

  Tekintettel arra, hogy a konzultációt követően a megállapodás nem jött létre, így az az egyedi helyzet állt elő, hogy a Kormány 2020. december 31-én kiadta a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról szóló 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

  A 2021. január 1. napján hatályba lépő rendelet szerint:

  „A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 153. § (4) bekezdésétől eltérően a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum összegének 2020. évben esedékes felülvizsgálata a 2021. évben tovább folytatódik tekintettel arra, hogy a 2020. évben az Mt. 153. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat – az érdekképviseleti szervek megállapodásának hiányában – a naptári évben nem zárult le.”

  A könyvelők és bérszámfejtők számára a fő kérdés valószínűleg az, hogy akkor a megállapodásig, illetve az új minimálbér és garantált bérminimum összegének rendeletben történő megállapításáig milyen összeg alapulvételével számoljanak.

  A kérdésre a választ a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet adja meg

  A rendelet 2. §-a szerint:

  „(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37.020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint.
  (2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210.600 forint, hetibér alkalmazása esetén 48.420 forint, napibér alkalmazása esetén 9690 forint, órabér alkalmazása esetén 1211 forint.
  (3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
  a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2020. január 1-jétől 161.000 forint,
  b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2020. január 1-jétől 210.600 forint.”

  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lépett hatályba, és arról rendelkezik, hogy a szabályokat 2020. január 1-jétől kell alkalmazni, mégpedig első alkalommal a 2020. január hónapra járó munkabérek megállapításánál.

  Figyelemmel arra, hogy ezt a rendeletet semmilyen más jogszabály nem helyezte hatályon kívül, így 2021. január 1-jétől továbbra is a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.