Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

  Támogatást kapnak a háziorvosok szabad- vagy munkaszüneti napokon végzett tevékenységükért

  A veszélyhelyzet ideje alatt támogatásra jogosultak a háziorvosi szolgálatok a szabad- vagy munkaszüneti napokon végzett alapellátási tevékenységük után. A háziorvosi szolgáltató a kérelemre megállapított összeget köteles az ellátást végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A háziorvosi szolgáltató jogosult a számára az országos tisztifőorvos által a Hivatalos Értesítőben legalább az alapellátási tevékenység megkezdését megelőző 7 naptári nappal korábban közzétett, országosan vagy adott területre, szabad- vagy munkaszüneti napra az ellátandók körének meghatározásával elrendelt alapellátási tevékenység után a következők szerinti támogatásra:
  a)
  teljes napra 80 000 forint,
  b)
  fél napra 40 000 forint,
  (2)
  A támogatás iránti kérelmet a háziorvosi szolgáltató a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére, a NEAK által meghatározott módon nyújthatja be az ellátással érintett személyekre vonatkozóan, legkésőbb az elrendelt alapellátási tevékenységet követő hónap végéig.
  (3)
  Az ellátás megtörténtét a NEAK ellenőrzi.
  (4)
  A háziorvosi szolgáltató számára az országos tisztifőorvos által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklet Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímen belül a „Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása” című előirányzat szolgál. A NEAK a támogatást a havi finanszírozási díjjal együtt utalja a háziorvosi szolgáltató részére.
  (5)
  A háziorvosi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott összeget köteles az ellátást végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani.
  • Magyarázat

  A veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló rendelet szerint támogatásra jogosultak a háziorvosi szolgálatok a szabad- vagy munkaszüneti napokon végzett alapellátási tevékenységük után. A háziorvosi szolgáltató a kérelemre megállapított összeget köteles az ellátást végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani.

  1/A. §
  (1)
  A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jogosult a rendelési időn túli és a hétvégi időszakra eső, az országos tisztifőorvos által elrendelt oltási tevékenység elvégzése után járó, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139-143. §-a szerint számított, szociális hozzájárulási adóval növelt támogatásra. Ha az oltási tevékenységet a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés n) pontja szerinti személyes közreműködő útján látja el, az oltási tevékenységért igényelhető támogatás nem lehet több, mint a saját alkalmazottra igényelhető összeg.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a NEAK részére, a NEAK által meghatározott módon nyújtja be az ellátással érintett személyekre vonatkozóan, legkésőbb az elrendelt oltási tevékenységet követő hónap végéig.
  (3)
  Az ellátás megtörténtét a NEAK ellenőrzi.
  (4)
  A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára a rendelési időn túli és a hétvégi időszakra eső elrendelt oltási tevékenység támogatására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklet Összevont szakellátás jogcímen belül a „Járóbeteg szakrendelő számára a szakrendelési időn túli és hétvégi időszakra eső oltási tevékenységének fedezete” című előirányzat szolgál. A NEAK a támogatást a havi finanszírozási díjjal együtt utalja a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató részére.
  (5)
  A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott összeget köteles az ellátást végző egészségügyi dolgozó díjazására fordítani.
  (6)
  Az egészségügyi ágazati szabályok hatálya alá tartozó járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tevékenységre nem igényelhet az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti bértámogatást.
  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  3. §
  E rendeletnek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 65/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdése és 1/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás kifizetésére az érintett egészségügyi szolgáltató először a 2022. január havi oltási tevékenysége után jogosult. A támogatás kifizetésére első alkalommal 2022. március hónapban, azt követően pedig az elrendelt oltási tevékenység által érintett hónapot követő második hónapban kerül sor, az 1. § (4) bekezdésében és az 1/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.