Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet - az élelmiszermentésről

  Új szabályok a karitatív célú élelmiszerek felhasználásáról

  Az élelmiszermentés hatósági felügyeletével kapcsolatos új jogszabály szerint az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárását kezdeményezi, ha valótlanságot vagy jogszabálysértést észlel a felajánló élelmiszer-kiskereskedőnek a felajánlott és visszavont vagy a karitatív szervezetek által le nem jegyzett élelmiszerekre vonatkozó tevékenységével kapcsolatban.
  A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMK) az élelmiszermentés során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatallal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatallal mint kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervekkel (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) szorosan együttműködik, és szabálytalanság észlelése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet értesíti, és az eljárását kezdeményezi.
  • Magyarázat

  Kormányrendelet jelent meg az élelmiszermentés hatósági felügyeletével kapcsolatos részletszabályairól. Ennek keretében Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. tájékoztatja a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárását kezdeményezi, ha a  felajánló élelmiszer-kiskereskedőnek a  felajánlott és visszavont vagy a  karitatív szervezetek által le nem jegyzett élelmiszerekre vonatkozó – az  élelmiszerek ingyenes felhasználásával, nem élelmiszercélú hasznosításával vagy megsemmisülésével összefüggő – tevékenységével, illetve nyilatkozatával kapcsolatban valótlanságot vagy jogszabálysértést észlel.

  2. §
  Az ÉMK tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárását kezdeményezi, ha a felajánló élelmiszer-kiskereskedőnek a felajánlott és visszavont vagy a karitatív szervezetek által le nem jegyzett élelmiszerekre vonatkozó - az élelmiszerek ingyenes felhasználásával, nem élelmiszercélú hasznosításával vagy megsemmisülésével összefüggő - tevékenységével, illetve nyilatkozatával kapcsolatban valótlanságot vagy jogszabálysértést észlel.
  3. §
  Az élelmiszermentés során, az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat a felajánló élelmiszer- kiskereskedő, élelmiszer-vállalkozó, valamint a karitatív szervezet az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint köteles megőrizni.
  4. §
  (1)
  Az ÉMK létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggő központi alkalmazás szolgáltatás érdekében szükséges informatikai közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő egy eljárás keretében a kezdő naptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi cXLIII. törvény szerinti rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására.
  (2)
  Az (1) bekezdésben meghatározott kezdő nap az ÉMK-nak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő nap.
  5. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.