Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról

  Támogatás a kutató-fejlesztő munkakörben dolgozóknak

  A fővárosi és megyei kormányhivatal kérelemre, vissza nem térítendő támogatást nyújthat kutató-fejlesztőket (pl. informatikusokat) foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkaadóknak. A munkaadónak vállalnia kell, hogy a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja és munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) - e rendeletben és a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - vissza nem térítendő támogatást nyújt a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 15. pontja szerinti kutató-fejlesztőt (a továbbiakban: munkavállaló) foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkaadó (a továbbiakban: munkaadó) kérelmére.
  • Magyarázat

  A fővárosi és megyei kormányhivatal kérelemre, vissza nem térítendő támogatást nyújthat kutató-fejlesztőket (pl. informatikusokat) foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkaadóknak. A munkaadónak  vállalnia kell, hogy a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja és munkabérét nem csökkenti a  támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt.

  2. §
  (1)
  A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtását követően legfeljebb három hónap.
  (2)
  A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318 920 forintot.
  (3)
  A támogatás havi összege,
  a)
  ha a munkavállaló - e rendelet kihirdetésének napja szerinti - bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy
  b)
  ha a munkavállaló - e rendelet kihirdetésének napja szerinti - bruttó munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege.
  3. §
  A munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy
  a)
  a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,
  b)
  a munkavállaló - e rendelet kihirdetésének napja szerinti - munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt.
  4. §
  (1)
  A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a székhelye, illetve telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja be.
  (2)
  A kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában nyolc munkanapon belül határozatban dönt.
  5. §
  (1)
  A támogatásra a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és a végrehajtási rendeleteinek szabályait az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  (2)
  A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 4. Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap cím, 7. EU-s elő- és társfinanszírozás alcímből nyújtható.
  (3)
  A támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény [módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3., C(2020) 3156 számú közlemény, 2020. május 8., C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020) 7127 számú közlemény, 2020. október 13.] 3.10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.
  (4)
  Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.
  (5)
  A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.
  6. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  7. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.