Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  687/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet - a kényszertörlési eljárás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  A kényszertörlés felfüggesztésének veszélyhelyzeti szabályai

  A kényszertörlési eljárás veszélyhelyzeti szabályai szerint ha egyes esetekben a kényszertörlési eljárás megszüntetésének és a cég ellen felszámolási eljárás megindítása kezdeményezésének van helye, a cégbíróság a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről és a felszámolási eljárás megindításának kezdeményezéséről rendelkező végzésének meghozatala előtt a kényszertörlési eljárást felfüggeszti.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ctv.) a kényszertörlési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A kényszertörlési eljárás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló rendelet szerint, ha egyes esetekben a kényszertörlési eljárás megszüntetésének és a  cég ellen felszámolási eljárás megindítása kezdeményezésének van helye, a  cégbíróság a  kényszertörlési eljárás megszüntetéséről és a  felszámolási eljárás megindításának kezdeményezéséről rendelkező végzésének meghozatala előtt a kényszertörlési eljárást felfüggeszti. 

  2. §
  Ha a Ctv. 118. § (3), (5) vagy (6) bekezdése alapján a kényszertörlési eljárás megszüntetésének és a cég ellen felszámolási eljárás megindítása kezdeményezésének van helye, a cégbíróság a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről és a felszámolási eljárás megindításának kezdeményezéséről rendelkező végzésének meghozatala előtt a kényszertörlési eljárást felfüggeszti.
  3. §
  (1)
  Ha a kényszertörlési eljárás megszüntetésére a céggel szembeni felszámolási eljárás megindítása miatt kerül sor, a cégbíróság az eltiltásról a felszámolási eljárás befejezését követően, egyéb cégügyként dönt. A Ctv. 9/C. §-a szerinti cégügyben a kezdő irat a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a cég megszüntetéséről szóló végzése.
  (2)
  A cégbíróság az eltiltásról a kényszertörlési eljárás iratai, különösen a törvénysértő működésben való közrehatás vizsgálata során keletkezett bizonyítási eszközök alapján dönt, azonban szükség esetén további bizonyítást is lefolytathat.
  4. §
  (1)
  A Ctv. 117/C. § (2) bekezdésétől eltérően, ha a cég a cégbíróság felé igazolja, hogy a Ctv. 117/C. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást a céggel szemben megszünteti. E rendelkezés nem érinti a Ctv. 131/O. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat.
  (2)
  Ha a Ctv. 131/O. § (3) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó cég 2022. június 30-ig a cégbíróság felé igazolja, hogy a Ctv. 117/C. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást a céggel szemben megszünteti.
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  6. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
  7. §
  (1)
  E rendeletet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltakkal együtt - a hatálybalépése napján folyamatban lévő kényszertörlési eljárásokban is alkalmazni kell.
  (2)
  Ha a cégbíróság e rendelet hatálybalépése napjáig a Ctv. 118. §-a alapján már döntött a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről és a céggel szemben felszámolási eljárás kezdeményezéséről, a 2. § rendelkezését nem lehet alkalmazni, abban az esetben sem, ha a felszámolási eljárás e rendelet hatálybalépése napjáig még nem indult meg.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.