Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  675/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló egyes rendelkezések eltérő alkalmazásáról

  Nem kell fenntartási díjat fizetni a szabadalmi oltalom után

  A kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnéséig benyújtott szabadalmi bejelentések esetében a szabadalmi oltalom első három évében fenntartási díjat nem kell fizetni.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 23. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 474/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig benyújtott szabadalmi bejelentések esetében a szabadalmi oltalom első három évében fenntartási díjat nem kell fizetni.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti szabadalmi bejelentések esetében a szabadalmi oltalom fenntartási díja
  a)
  a negyedik évre 44 000 forint;
  b)
  az ötödik évre 55 000 forint;
  c)
  a hatodik évre 66 000 forint;
  d)
  a hetedik évre 77 000 forint;
  e)
  a nyolcadik évre 88 000 forint;
  f)
  a kilencedik évre 99 000 forint;
  g)
  a tizedik évre 110 000 forint;
  h)
  a tizenegyediktől a tizenkettedik évig évente 148 500 forint;
  i)
  a tizenharmadiktól a tizenhatodik évig évente 154 000 forint;
  j)
  a tizenhetediktől a tizennyolcadik évig évente 159 500 forint;
  k)
  a tizenkilencediktől a huszadik évig évente 165 000 forint.
  • Magyarázat

  A kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnéséig benyújtott szabadalmi bejelentések esetében a szabadalmi oltalom első három évében fenntartási díjat nem kell fizetni.

  2. §
  Az 1. § szerinti szabadalmi bejelentések esetében a szabadalmi oltalom fenntartási díjára a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet 3. § (7) bekezdése nem alkalmazható.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  4. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.