Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet - a koronavírus elleni védettség igazolásáról

  Bevezetik a vakcina-igazolványt

  Védettségi igazolvánnyal vagy applikációval igazolható a jövőben a betegségből meghatározott időn belül történő felgyógyulás vagy oltottság. A védőoltás hatósági igazolását („vakcina-igazolvány”) hivatalból állítják ki és ingyenes lesz. Vakcina-igazolványra az is jogosult, aki laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A koronavírus elleni védettség igazolása
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása
  a)
  a COVID-19 betegségből (a továbbiakban: fertőzés) e rendeletben meghatározott időn belül történő felgyógyulás vagy
  b)
  az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a gyártó által meghatározott dózisú COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság)
  (2)
  A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány), illetve applikáció.
  • Magyarázat

  A koronavírus elleni védettség igazolásáról a Kormány 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelete rendelkezik.

  A rendelet alapján védettségi igazolványt az kaphat, aki
  -    a COVID-19 betegségből felgyógyult, vagy
  -    COVID-19 oltásban részesült.

  A védettség igazolása védettségi igazolvánnyal illetve védőoltást igazoló applikációval történhet. A rendelet meghatározza a védettségi igazolvány tartalmát. Az igazolvány az érintett személyes adatai és személyazonosító igazolványának adatai mellett tartalmazza 
  -    az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét és a védőoltás típusát,
  -    a fertőzésből történő felgyógyulás tényének igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát.

  Fertőzésből történő felgyógyulás esetén a védettségi igazolvány a felgyógyulás napjától számított hat hónapig érvényes. Az oltottság tényét igazoló védettségi igazolvány érvényességi idejéről a rendelet nem rendelkezik, viszont pontosan meghatározza a felgyógyulás napját.

  A felgyógyulás napja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott
  -    utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja,
  -    negatív eredményű vizsgálat hiányában, az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napját követő 10. nap,

  Abban az esetben, ha az EESZT-ben nem került rögzítésre vizsgálati eredmény, de az érintett egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, a védettségi igazolvány a vizsgálat dátumát követően négy hónapig érvényes.

  A védettségi igazolványt Budapest Főváros Kormányhivatala hivatalból állítja ki az oltást követően illetve a felgyógyulás esetén, ha az érintett vizsgálati eredménye az EESZT-ben rögzítésre került. Védőoltás esetén az az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát az egészségügyi szolgáltató rögzíti az EESZT-ben. A betegségen 2021. március 1-ét megelőzően átesett személyek, valamint az eddig az időpontig beoltottak részére 2021. március 15-ig, március 1-ét követően pedig a felgyógyulástól illetve az oltástól számított nyolc napon belül állítja ki a Kormányhivatal az igazolványt. Ebben az esetben a védettségi igazolvány kiállítása ingyenes. 

  Ha az EESZT-ben nem került rögzítésre vizsgálati eredmény, a védettségi igazolvány kiállítása kérelem alapján történik. A kérelmet elektronikus úton vagy bármely kormányablakban személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a vizsgálat eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet is. A védettségi igazolvány kérelemre történő kiállításának – valamint pótlásának, cseréjének – igazgatási szolgáltatási díja 3.000,- Ft. A rendelet külön rendelkezik arról, hogy a díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, vagy ha azt a hatóság elutasítja illetve az eljárást megszünteti. Ebben az esetben az ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. Hiánypótlás esetén viszont a visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni. Túlfizetés esetén pedig a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.


  A védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni. A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes. Bár a rendelet alapján a védettségi igazolványon szerepelni fog az a tájékoztatás, hogy az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők, a rendelet nem tartalmaz előírásokat azzal kapcsolatban, hogy az igazolvány birtokosát milyen jogosultságok illetik meg.

  A védőoltást igazoló applikációt az EESZT működtetője biztosítja. Az applikáció az érintett azonosítását követően igazolja az érintett oltottságát. Az applikáció
  a)    az érintett nevét,
  b)    az érintett TAJ számát,
  c)    az oltás idejét, a védőoltás típusát,
  d)    a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát
  jeleníti meg.

  2. A védettségi igazolvány
  2. §
  (1)
  A védettségi igazolvány tartalmazza
  a)
  az érintett nevét,
  b)
  az érintett útlevelének számát, ha ezzel rendelkezik,
  c)
  az érintett állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
  d)
  a védettségi igazolvány sorszámát,
  e)
  az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét,
  f)
  a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát,
  g)
  az a)-f) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
  h)
  szöveges jelzésként
  ha)
  „A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes” ,
  hb)
  „Nem ruházható át” ,
  hc)
  „Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők”
  (2)
  Az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum - a (4) bekezdés szerinti kivétellel - az érintett - (3) bekezdés szerinti - fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napjával egyezik meg.
  (3)
  A (2) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulás napja, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott,
  a)
  az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja,
  b)
  negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat hiányában, az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napját követő tizedik nap.
  (4)
  Ha az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, azonban az érintett az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, úgy az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát követő negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.
  (5)
  A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.
  (6)
  A védettségi igazolványt - a (3) bekezdés szerinti esetben - a jogosult természetes személy részére budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság)
  a)
  2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén 2021. március 15. napjáig,
  b)
  2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a (3) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő 8 napon belül,
  c)
  ha az alapimmunizálásra - amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására - 2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig,
  d)
  ha az alapimmunizálásra - amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására - 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül
  (7)
  A védettségi igazolványt - a (4) bekezdés szerinti esetben - a jogosult természetes személy részére a hatóság
  a)
  2021. március 1. napját megelőzően benyújtott kérelem esetén 2021. március 15. napjáig,
  b)
  2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül kérelemre állítja ki.
  (8)
  A (7) bekezdés esetében a védettségi igazolvány
  a)
  elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
  b)
  bármely kormányablakban személyesen
  (9)
  A (7) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a koronavírus elleni védőanyagnak az érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett vizsgálat eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet.
  (10)
  A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet
  a)
  elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
  b)
  bármely kormányablakban személyesen
  (11)
  A védettségi igazolvány
  a)
  (6) bekezdés szerinti első, illetve a fertőzésből történő felgyógyulás tényének igazolását követően az oltottság tényének igazolása céljából történő második kiállítása ingyenes,
  b)
  (7) bekezdés szerinti kiállítása, valamint (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.
  (12)
  A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.
  (13)
  A (11) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.
  (14)
  A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.
  (15)
  Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.
  (16)
  Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.
  (17)
  Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot, vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.
  (18)
  Hivatalból történő visszatérítés esetén a hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.
  3. §
  (1)
  A 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató
  a)
  az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,
  b)
  - ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől eltér - az érintett levelezési címét,
  c)
  - ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik - az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának számát,
  d)
  ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét
  (2)
  A hatóság - a 2. § (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (7) bekezdése szerinti esetben -
  a)
  az EESZT működtetőjétől a gyógyult személy TAJ számát, valamint a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot, valamint az igazolvány érvényességi idejének adatát,
  b)
  a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől a gyógyult személy nevét, útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét
  (3)
  A hatóság - a 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben -
  a)
  az EESZT működtetőjétől az érintett TAJ számát, a 2. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti adatot, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat,
  b)
  a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az érintett nevét, útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét
  (4)
  A hatóság a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint érvényes útlevelek okmányazonosítóját az útiokmány-nyilvántartásból is átveheti.
  (5)
  A hatóság a (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat - a TAJ szám kivételével - a védettségi igazolvány megszemélyesítése és az érintett részére történő továbbítása érdekében az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítésért felelős szervezetnek továbbítja.
  (6)
  A védettségi igazolvány tekintetében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni, de az (5) bekezdés szerinti szerv a védettségi igazolványt a hatóság és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter bevonásával kialakított biztonsági elemek alkalmazásával köteles kiállítani.
  (7)
  A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésétől eltérően a védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.
  3. A koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció
  4. §
  (1)
  Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.
  (2)
  Az applikáció az érintett azonosítását követően - az EESZT-ből szerzett adatok alapján - igazolja az érintett oltottságát.
  (3)
  Az applikáció
  a)
  az érintett nevét,
  b)
  az érintett TAJ számát,
  c)
  az oltás idejét, a
  d)
  a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát
  4. Adatkezelés
  5. §
  Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló védettségi igazolvány kiállítása érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az érintett 2. § (1) bekezdés b)-f) pontja, valamint 3. § (1) bekezdése szerinti adatait.
  6. §
  A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított egy évig kezeli az érintett 3. § (3) bekezdése és a gyógyult személy 2. § (4) bekezdése, illetve 3. § (2) bekezdése szerinti adatait.
  7. §
  (1)
  A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert adatfeldolgozóként bevonja.
  (2)
  A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendszer
  a)
  alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
  b)
  infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  5. Záró rendelkezések
  8. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  9. §
  Az e rendelet szerinti védettségi igazolványoknak a jogosultak részére történő megküldését 2021. március 1. napját követően kell elkezdeni.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.