Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet - az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  Árbefagyasztás egyes élelmiszeripari termékek esetében

  Az árbefagyasztást elrendelő kormányrendelet értelmében a meghatározott termékek ára nem lehet nagyobb a kereskedő által 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál, azzal, hogy a kereskedő köteles a korábbi átlagos mennyiségben a hatósági áras termékek forgalmazására és árbefagyasztással kapcsolatos tájékoztatásra. Az árra vonatkozó rendelkezések megsértése 50 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírság kiszabását eredményezheti.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  3. §
  (6)
  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 77. § (2) bekezdésétől eltérően az eljárás akadályoztatása következményeként kiszabható eljárási bírság legmagasabb összege jogi személy vagy egyéb szervezet esetén
  a)
  a 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó bírság felső határa;
  b)
  a 3. § (3) bekezdése szerinti esetben a korábbi jogsértés miatt a 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiszabott bírság legalább kétszerese.
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. február 1-jén lép hatályba.
  (2)
  A 6. § 2022. február 15-én lép hatályba.
  6. §
  E rendeletnek az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (6) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
  6/A. §
  E rendeletnek a veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 3. § (6) bekezdés b) pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
  7. §
  Az e rendelet 2023. július 31-én hatályos 1-2/A. §-ára tekintettel az e rendelet 2023. július 31-én hatályos 3. §-a alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos anyagi jogi szabályok szerint kell elbírálni.
  1.
  1. MELLÉKLET A 6/2022. (I. 14.) KORM. RENDELETHEZ
  Hatósági áras termékek
  2. MELLÉKLET A 6/2022. (I. 14.) KORM. RENDELETHEZ
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.