Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről

  Ingyen utazhatnak a szociális és rendvédelmi dolgozók a veszélyhelyzet alatt

  A veszélyhelyzet ideje alatt, hasonlóan az egészségügyi dolgozókhoz, ingyenesen vehetik igénybe a szociális dolgozók, a közszolgálati tisztviselők valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó személyek a helyközi és a helyi személyszállítási közszolgáltatásokat, amennyiben a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat látnak el. A jogosultságot a foglalkoztató igazolja.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi (a továbbiakban: helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási kedvezmény)
  a)
  a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,
  b)
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
  c)
  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
  d)
  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló,
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti utazási kedvezményre jogosult személy a jogosultságát a foglalkoztató által az 1. melléklet szerint kiállított igazolással és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolja.
  (3)
  Az utazási kedvezmény a vasúti személyszállításban a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.
  • Magyarázat

  A veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló rendelet értelmében – hasonlóan az egészségügyi dolgozókhoz – ingyenesen vehetik igénybe a szociális dolgozók, a  közszolgálati tisztviselők valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó személyek a helyközi és a helyi személyszállítási közszolgáltatásokat, amennyiben a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat látnak el. A jogosultságot a foglalkoztató igazolja.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
  1.
  1. MELLÉKLET AZ 582/2020. (XII. 15.) KORM. RENDELETHEZ
  Igazolás
  a veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy díjmentes utazásához
  I.
  Jogosult személy
  neve:
  . .........................................................................................................................................................................................................................
  születési helye és ideje:
  . .........................................................................................................................................................................................................................
  lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe):
  . .........................................................................................................................................................................................................................
  személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma:
  . .........................................................................................................................................................................................................................
  II.
  Foglalkoztató (szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, illetve hálózat, honvédelmi, rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy egyéb költségvetési szerv)
  neve:
  . .........................................................................................................................................................................................................................
  székhelye/telephelye:
  . .........................................................................................................................................................................................................................
  III.
  Az igazolás kiállításának helye és ideje:
  . .........................................................................................................................................................................................................................
  IV. Az igazolást kiállította1:
  . .........................................................................................................................................................................................................................
  P. H.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.