Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról

  Az önkormányzatoknál marad az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megalkotása

  2021. januárjától - a jövő évtől tervezett szabályozástól eltérően - a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik még a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, a veszélyhelyzet megszűnéséig.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
  • Magyarázat
  • Meghivatkozott jogszabályok

  2021. januárjától  - a jövő évtől tervezett szabályozástól eltérően - a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik még a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az  avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, a veszélyhelyzet megszűnéséig. 

  2021. január 1-től hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésének b) pontja, amely az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására hatalmazta fel a települési önkormányzatokat. Az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati szabályozására vonatkozó felhatalmazás eltörlésével általánossá vált az avar és kerti hulladék égetésének a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti tilalma. Az 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet viszont a hatályon kívül helyező rendelkezést „visszavonja” azzal, hogy a hatályát vesztő szabályozással megegyező módon a veszélyhelyzet megszűnéséig felhatalmazza a települési önkormányzatokat az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.

  Ezzel összefüggésben az 550/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet visszavonja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet avar és kerti hulladék nyílt téri égetése önkormányzati szabályozásának hatályon kívül helyezésével összefüggő rendelkezéseit is.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.