Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

  Szabadidő jár a veszélyhelyzeti túlszolgálatért a katonáknak

  A kormányrendelet értelmében fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosultak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez vezényelt hivatásos és önkéntes katonák. A vezényelt állománynak a veszélyhelyzet kihirdetésétől teljesített túlszolgálatért, annak időtartamával azonos mértékű szabadidő jár, melyet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell kiadni.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatra vezényelt, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban együtt: vezényelt állomány) naponta 10 000 Ft összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.
  (2)
  A vezényelt állomány a Hjt. 107. § (1) bekezdésétől eltérően nem jogosult az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat teljesítésének ellentételezéseként a Hjt. 128. § (3) bekezdése szerinti illetménypótlékra.
  (3)
  A vezényelt állományra nem alkalmazható a Hjt. 101. § (3) bekezdése, 104. §-a, 237/F. § (4) és (5) bekezdése, 247/H. §-a és 247/I. § (5) bekezdése.
  (4)
  A vezényelt állomány pihentetéséről az állományilletékes parancsnok a vezénylés megszűnését követően közvetlenül, szolgálatmentesség biztosításával gondoskodik.
  (5)
  Aki az (1) bekezdés szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlékban részesült, arra a Hjt. 97. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaszüneti napon, valamint a rá irányadó heti pihenőnapon történő szolgálatteljesítését nem kell kétszeresen figyelembe venni.
  (6)
  A vezényelt állománynak a veszélyhelyzet kihirdetésétől az e rendelet hatálybalépését megelőző napig teljesített túlszolgálata tekintetében - a Hjt. 247/H. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően - a túlszolgálatért annak időtartamával azonos mértékű szabadidő jár, melyet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell kiadni.
  (7)
  A (6) bekezdés szerinti szabadidő kétszeresére jogosult az a (6) bekezdés szerint túlszolgálatot teljesítő, aki a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített túlszolgálatot.
  • Magyarázat

  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló kormányrendelet szerint fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosultak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez vezényelt hivatásos és önkéntes katonák. A  vezényelt állománynak a  veszélyhelyzet kihirdetésétől teljesített túlszolgálatért, annak időtartamával azonos mértékű szabadidő jár, melyet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell kiadni.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.