Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról

  Kizárólag elektronikus úton tartható településképi eljárás

  A településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló rendelet értelmében a településképi követelményekről szakmai konzultáció, egyeztetés és településképi véleményezési eljárás kizárólagosan elektronikus úton, elsősorban videokonferencián keresztül folytatható le a veszélyhelyzet ideje alatt.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat
  • Meghivatkozott jogszabályok

  A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló rendelet értelmében a  településképi követelményekről szakmai konzultáció, egyeztetés és  településképi véleményezési eljárás kizárólagosan elektronikus úton, elsősorban videokonferencián keresztül folytatható le a veszélyhelyzet ideje alatt.

  Az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet egyes szabályainak eltérő alkalmazásával kapcsolatos rendelkezéseket határoz meg a veszélyhelyzet idejére.

  A tavaszi szabályozáshoz hasonlóan a rendelet a személyes találkozások számának csökkentése érdekében lehetővé teszi egyes eljárási cselekmények elektronikus úton történő foganatosítását. Elektronikus útnak minősül a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató. A rendelet alapján ilyen formában tartható meg a szakmai konzultáció, a tájékoztatás, a véleménynyilvánítás és az egyeztetés valamint az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma.
  Az észrevételeket és a javaslatokat szintén elektronikus úton lehet megtenni a közzétételtől vagy a videókonferenciától számított tizenöt napon belül. A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet szintén kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani és a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő. A településrendezési eszközök záró szakmai véleményezése során tartott egyeztető tárgyalás – ideértve a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető tárgyalást is – videókonferencia formájában is megtartható.
   

  2. §
  (1)
  A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően
  a)
  a településképi követelményekről szakmai konzultációt - ezen belül szakmai tájékoztatást - tartani elektronikus úton is lehet,
  b)
  a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
  c)
  az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,
  d)
  a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani,
  e)
  a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő, és
  f)
  a településrendezési eszközök záró szakmai véleményezése során tartott egyeztető tárgyalást - ideértve a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető tárgyalást is - elektronikus úton is meg lehet tartani.
  (2)
  Elektronikus útnak minősül
  a)
  az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató,
  b)
  az (1) bekezdés f) pontja esetében az érintettek részvételével tartott videókonferencia.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  4. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.