Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet - az önköltséges képzésre történő átsorolásról

  Az önköltséges képzésre történő átsorolás

  Az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló kormányrendelet szerint az egyetemeknek, főiskoláknak október 15-ig állami ösztöndíjas formára kell átsorolniuk minden olyan hallgatót, aki a 2020/2021-es tanév eredményei alapján elveszítette támogatott férőhelyét.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48. § (2) bekezdésében foglaltaktól, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 61. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési formára kell átsorolni 2021. október 15-éig azt a korábbi magyar állami ösztöndíjas hallgatót, akit a 2020/2021-es tanév eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára.
  (2)
  Nem sorolható át magyar állami ösztöndíjas hallgató önköltséges képzési formára az (1) bekezdésben foglalt átsorolásra tekintettel.
  (3)
  Az (1) bekezdés rendelkezéseit - egyetértése esetén - megfelelően alkalmazni kell arra a korábbi magyar állami ösztöndíjas volt hallgatóra is, akit a 2020/2021-es tanév eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára. Ebben az esetben a hallgatói jogviszony folyamatosnak tekintendő.
  (4)
  A felsőoktatási intézmény 2021. október 15-éig tájékoztatja az Oktatási Hivatalt az (1) bekezdés szerinti átsorolásokról.
  • Magyarázat

  Az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló kormányrendelet szerint az egyetemeknek, főiskoláknak október 15-ig állami ösztöndíjas formára kell átsorolniuk minden olyan hallgatót, aki a 2020/2021-es tanév eredményei alapján elveszítette támogatott férőhelyét.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.