Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet - a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről

  Meghosszabbodik a családi otthonteremtési kedvezmény

  A családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről szóló kormányrendelet értelmében a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, ha az a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó,
  a)
  az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 34. § (1)-(3) bekezdésében, valamint
  b)
  a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 20. § (2), (6) és (7) bekezdésében
  • Magyarázat

  A családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről szóló kormányrendelet értelmében a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a  gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, ha az a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le. 

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
  (2)
  A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 19. napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.
  (2)
  Ha az e rendelet hatálybalépéséig a támogatott személyre vonatkozó gyermekvállalási határidő eltelt, és rá nézve a családi otthonteremtési kedvezmény vagy a családok otthonteremtési kedvezménye visszafizetésére való felhívás kibocsátása az e rendelet hatálybalépését megelőzően megtörtént, a felhívást - a támogatott személy egyidejű értesítésével - az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül hivatalból vissza kell vonni.
  (3)
  A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a kötelezett a családi otthonteremtési kedvezményt vagy a családok otthonteremtési kedvezményét az e rendelet hatálybalépését megelőzően visszafizette.
  4. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.