Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  Szigorodnak az éves beszámoló letétbe helyezésének következményei

  Ha a jövőben, ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég több mint négyszáz napja nem tett eleget az éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot, a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Egy csődeljárásról és a felszámolási eljárás veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendelet szerint a jövőben, ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég több mint négyszáz napja nem tett eleget az éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot, a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását. A bírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

  2. §
  (1)
  A Ctv. 84. § (1) bekezdését azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég
  a)
  több mint négyszáz napja nem tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és
  b)
  az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot,
  (2)
  A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
  3. §
  A Cstv. 6. § (1) bekezdésétől eltérően a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes azokban a felszámolási eljárásokban, amelyeket a cégbíróság a 2. § szerint kezdeményezett.
  4. §
  (1)
  A Cstv. 22. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a bíróság a felszámolást a kezdeményező kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül elrendeli, és ezzel egyidejűleg ideiglenes vagyonfelügyelőt rendel ki a felszámolói névjegyzékből.
  (2)
  A végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.
  5. §
  A Cstv. 24/A. §-át a 4. § (1) bekezdése szerint kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelőt megilletik mindazok a jogok, amelyek a felszámolót megilletik.
  6. §
  E rendelet szerinti felszámolási eljárásokban a bíróság a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámolót rendel ki.
  7. §
  (1)
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.