Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet - a bérletidíj-fizetési mentességről

  Átmeneti bérleti díj mentesség a veszélyeztetett ágazatokban

  2021. február 1-jétől a veszélyeztetett ágazatokban tevékenységet végző vállalkozásoknak nem kell bérleti díjat fizetniük a következő 5 hónapban, amennyiben állami-önkormányzati ingatlanban működnek.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. Általános rendelkezések
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  E rendelet hatálya nem terjed ki
  a)
  a munkahelyi étterem, illetve büfé,
  b)
  a szálláshelyen található étterem, illetve bár,
  c)
  a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje,
  d)
  az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé
  (2)
  E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, illetve a Magyar Nemzeti Bank többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságra.
  • Magyarázat

  A Magyar Közlöny 2021. február 9-i számában megjelent a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet, amely bérleti díj mentességet ad 2021. február 1. napjától június 30. napjáig terjedő időszakra az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában levő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződések esetén.

  A bérleti díj mentesség azon bérleti szerződések esetében alkalmazható, amelyek a Korm. rendelet hatályba lépését, azaz 2021. február 10. napját megelőzően létrejöttek, és amelyben a bérlő 2020. november 4. napján az alábbi tevékenységet végzett:
  1.    éttermi, mozgó vendéglátás,
  2.    rendezvényi étkeztetés,
  3.    italszolgáltatás,
  4.    filmvetítés,
  5.    konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
  6.    sport és szabadidős képzés,
  7.    előadó-művészet,
  8.    előadó-művészetet kiegészítő tevékenység,
  9.    művészeti létesítmények működtetése,
  10.    múzeumi tevékenység,
  11.    növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,
  12.    sportlétesítmény működtetése,
  13.    sportegyesületi tevékenység,
  14.    testedzési szolgáltatás,
  15.    egyéb sporttevékenység,
  16.    vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység,
  17.    fizikai közérzetet javító szolgáltatás,
  18.    egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,
  19.    szállodai szolgáltatás,
  20.    üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
  21.    kempingszolgáltatás,
  22.    egyéb szálláshely szolgáltatás,
  23.    utazásközvetítés,
  24.    utazásszervezés vagy
  25.    egyéb szárazföldi személyszállítás.

  A fizikai közérzetet javító szolgáltatást végzőre akkor terjed ki a bérletidíj-mentesség, ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.


  Az egyéb szárazföldi személyszállítást végzőre – amennyiben a személyszállítási tevékenység végzése céljából helyiséget bérel – akkor terjed ki a bérletidíj-mentesség, ha 
  a)    nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
  b)    a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.

  Abban az esetben, ha a bérlő a Korm. rendelet hatályba lépése, azaz 2021. február 10. napja előtt a 2021. február 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra már fizetett bérleti díjat, akkor azt a bérbeadó 2021. március 15-ig köteles a bérlőnek visszafizetni.

  Fontos, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki:
  –    a munkahelyi étterem, illetve büfé,
  –    a szálláshelyen található étterem, illetve bár,
  –    a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje,
  –    az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé
  üzemeltetőjére.

   

  (Lezárva: 2021. február 10.)

  2. A bérletidíj-fizetési mentesség
  2. §
  (1)
  A bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől
  a)
  az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint
  b)
  az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
  (2)
  Az (1) bekezdés alapján azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés - az 1-25. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan - e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2020. november 4. napján
  1.
  éttermi, mozgó vendéglátás,
  2.
  rendezvényi étkeztetés,
  3.
  italszolgáltatás,
  4.
  filmvetítés,
  5.
  konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
  6.
  sport és szabadidős képzés,
  7.
  előadó-művészet,
  8.
  előadó-művészetet kiegészítő,
  9.
  művészeti létesítmények működtetése,
  10.
  múzeumi tevékenység,
  11.
  növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,
  12.
  sportlétesítmény működtetése,
  13.
  sportegyesületi,
  14.
  testedzési szolgáltatás,
  15.
  egyéb sporttevékenység,
  16.
  vidámparki, szórakoztatóparki,
  17.
  fizikai közérzetet javító szolgáltatás,
  18.
  egyéb szórakoztatás, szabadidős,
  19.
  szállodai szolgáltatás,
  20.
  üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
  21.
  kempingszolgáltatás,
  22.
  egyéb szálláshely szolgáltatás,
  23.
  utazásközvetítés,
  24.
  utazásszervezés vagy
  25.
  egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenységet végzett.
  (3)
  A (2) bekezdés 17. pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.
  (4)
  A (2) bekezdés 25. pontja szerinti tevékenységet végzőre - amennyiben a személyszállítási tevékenység végzése céljából az (1) bekezdés szerinti helyiséget bérel - akkor terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha
  a)
  nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
  b)
  a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.
  (5)
  A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján e rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 15. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.
  2/A. §
  (1)
  A bérbeadó a bérleti díj 2021. március és április hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől
  a)
  az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint
  b)
  az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő - (2) bekezdés szerinti - helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.
  (2)
  Az (1) bekezdés alapján azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés - az 1-31. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan - e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2021. március 3. napján
  1.
  iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,
  2.
  audio-, videoberendezés kiskereskedelem,
  3.
  textil-kiskereskedelem,
  4.
  villamos háztartási készülék kiskereskedelem,
  5.
  bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,
  6.
  könyv-kiskereskedelem,
  7.
  papíráru-kiskereskedelem,
  8.
  zene-, videofelvétel kiskereskedelem,
  9.
  sportszer-kiskereskedelem,
  10.
  játék-kiskereskedelem,
  11.
  ruházat kiskereskedelem,
  12.
  lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,
  13.
  óra-, ékszer-kiskereskedelem,
  14.
  egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem,
  15.
  használtcikk bolti kiskereskedelem,
  16.
  videokazetta, lemez kölcsönzése,
  17.
  egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,
  18.
  egyéb foglalás,
  19.
  szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,
  20.
  szórakoztatóelektronikai cikk javítása,
  21.
  lábbeli, egyéb bőráru javítása,
  22.
  bútor, lakberendezési tárgy javítása,
  23.
  óra-, ékszerjavítás,
  24.
  egyéb személyi, háztartási cikk javítása,
  25.
  fodrászat, szépségápolás,
  26.
  m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás,
  27.
  virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,
  28.
  oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,
  29.
  járművezetés oktatás,
  30.
  m.n.s. egyéb oktatás,
  31.
  oktatást kiegészítő tevékenységet végzett.
  (3)
  A (2) bekezdés 14. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.
  (4)
  A (2) bekezdés 17. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi.
  (5)
  A (2) bekezdés 24. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.
  (6)
  A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján e rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.
  (7)
  A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. április 16. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.
  3. Záró rendelkezések
  3. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.