Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről

  Újra lehetővé válik az ingyenes parkolás

  A veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló kormányrendelet értelmében este 7 órától reggel 7 óráig parkolási díj megfizetése nélkül vehetők igénybe a kereskedelmi célú parkolási létesítmények. A parkolóházak (parkológarázsok) kötelesek az ingyenes parkolási idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Lakott területen, kereskedelmi célú
  a)
  P+R,
  b)
  parkolóház,
  c)
  parkológarázs,
  d)
  zárt felszíni parkoló és
  e)
  nem zárt felszíni parkoló
  • Magyarázat

  A veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló kormányrendelet értelmében este 7 órától reggel 7 óráig parkolási díj megfizetése nélkül vehetők igénybe a kereskedelmi célú parkolási létesítmények. A parkolóházak (parkológarázsok) kötelesek az ingyenes parkolási idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.

  2. §
  (1)
  A kereskedelmi célú parkolási létesítmény üzemeltetője köteles az ingyenes parkolási idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.
  (2)
  A kereskedelmi célú parkolási létesítményben ingyenesen parkoló gépkocsi üzembentartója köteles gondoskodni arról, hogy a kereskedelmi célú parkolási létesítményt a gépkocsi az ingyenes parkolási idősáv végéig elhagyja, vagy - ha arra lehetőség van - az ingyenes parkolási idősávot követő időszakra a parkolási díjat megfizesse.
  2/A. §
  E rendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott időpontig lehet alkalmazni.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. november 23-án lép hatályba.
  (2)
  A 4. § 2020. december 7-én lép hatályba.
  4. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a (2) bekezdés szerinti hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.