Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

  Meghosszabbodik az okmányok érvényessége áprilisig

  A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek a lejáró hivatalos okmányok, hasonlóan a lejáró letelepedési engedélyekhez és bevándorlási engedélyekhez, amelyek érvényességi ideje 30. nappal hosszabbodik.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok - ideértve különösen a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is - a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerint lejáró okmány pótlásának nincs helye.
  (3)
  Az (1) bekezdés szerinti új érvényességi időt a nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az okmányon nem kell feltüntetni.
  • Magyarázat

  A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek a lejáró hivatalos okmányok, hasonlóan a lejáró letelepedési engedélyekhez és bevándorlási engedélyekhez, amelyek érvényességi ideje 30. nappal hosszabbodik. Az ügyfélkapu-regisztrációval már rendelkező felhasználó regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja a veszélyhelyzetben. 

  1/A. §
  (1)
  A 2021. március 8. és 2021. április 19. között lejárt, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényessége a lejáratának napjától 2021. augusztus 19-ig meghosszabbodik, ha a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett a részére jogszabályban előírt ismételt tűzvédelmi szakvizsgára 2021. május 19-ig bejelentkezik.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényessége a lejáratának napjától 2021. május 19-ig hosszabbodik meg, ha a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett a részére jogszabályban előírt ismételt tűzvédelmi szakvizsgára 2021. május 19-ig nem jelentkezik be.
  (3)
  Sikeres ismételt tűzvédelmi szakvizsga esetén az új tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi idejét az ismételt tűzvédelmi szakvizsga napjától kell számítani.
  2. §
  A veszélyhelyzet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján kiadott, tartózkodásra jogosító okmányok, valamint a letelepedési engedély és bevándorlási engedély okmányok érvényességi ideje - a rövid időtartamú beutazásra jogosító vízum, valamint a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum okmányok kivételével - a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap.
  3. §
  Az ügyfélkapu-regisztrációval már rendelkező felhasználó regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.
  4. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.