Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet - egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

  Csökkentik az elvitelre készített ételek áfáját

  Adókedvezményben részesülnek a jövőben az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalmat végző szolgáltatók. Az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka az ebbe a körbe tartozó étkezőhelyi vendéglátás esetében. 
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § (1) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Az e rendelet hatálybalépésétől a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora alapján az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá tartozna.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti adómérték alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a termékértékesítőnél az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora szerinti szolgáltatás nyújtásának feltételei a Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés elrendelését és hatálybalépését megelőzően fennálltak, illetve annak hiányában fennállnának.
  (3)
  Az (1) bekezdés szerinti adómérték nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti ügylettel összefüggő szállítással kapcsolatos díjra.
  • Magyarázat
  • Meghivatkozott jogszabályok

  Öt százalékra csökken a kiszállított ételek áfája


  Öt százalékra csökken az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített ételek és italok áfája az éttermek zárva tartásának átmeneti időszakára a Kormány döntése alapján.


  A Kormány a 2020. november 4-étől ismételten kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az Országgyűlés felhatalmazása alapján újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket vezetett be a koronavírus-világjárvány vendéglátóipari egységeket sujtó gazdasági következmények hatásainak enyhítése érdekében. 

  A Kormány elfogadta, és a Magyar Közlöny 246. számában megjelent 498/2020. (XI. 13.) rendeletével 2020. november 14-i hatállyal 5 százalékra csökkentette az általános forgalmi adó mértékét azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén 5 százalékos adómérték alá tartozna.

  Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora alapján 5 százalékos adómérték alá tartozik az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom.

  Ahhoz, hogy egy adott szolgáltatás az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján a kedvezményes 5 százalékos adómérték alá tartozzon, a következő feltételeknek kell együttesen fennállniuk:
  –    Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia,
  –    ennek a szolgáltatásnak a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ 55.30.1 alá kell tartoznia,
  –    a szolgáltatásnak étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kell vonatkoznia.
  A feltételek konjunktív feltételek, vagyis ha ezek közül bármelyik nem teljesül, az adott ügyletre a kedvezményes adómérték nem alkalmazható.

  A kormányrendelet ezen szolgáltatás esetében terjesztette ki az 5 százalékos adómértéket. Korábban a kedvezményes adómértéket kizárólag étkezőhelyi vendéglátás keretében lehetett alkalmazni, 2020. november 14. napjától elvitel és házhoz szállítás esetén is érvényesíthető a kedvezményes adómérték.

  A kedvezményes adómérték alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a termékértékesítőnél a kedvezményes adómérték alkalmazásának feltételei a védelmi intézkedések elrendelését és hatálybalépését megelőzően, azaz 2020. november 14. napját megelőzően is fennálltak, illetve védelmi intézkedések hiányában fennállnának.

  Fontos, hogy a kedvezményes adómérték nem alkalmazható a szállítási díjra, ezért a számlát meg kell osztani, a szállítás díját 27 százalékos áfával terhelten kell megállapítani.

  A kedvezményes adómértéket addig lehet alkalmazni, ameddig a Kormány a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket fenntartja, de ettől függetlenül a kormányrendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  (Lezárva: 2020. november 16.)
   

  2. §
  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 14. § (2) bekezdését akként kell alkalmazni, hogy a magyar állam által belföldön, nyomdai úton előállításra és értékpapírként kibocsátásra kerülő állampapírok okiratát a kibocsátó magyar állam képviseletében a pénzügyminiszter vagy a miniszterelnök jogosult aláírni.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  4. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.