Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet - a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről

  Védettséghez kötnek bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat

  A tervezhető fogászati ellátást, az egészségügyi intézményben történő a rehabilitációs ellátást, valamint a tervezhető invazív beavatkozást igénybe venni szándékozó személy ellátásának feltétele, hogy a 6. életévét betöltött beteg a koronavírus ellen védett, vagy teszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai egészségügyi ellátás során
  2. A tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátásra, vagy a tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező beteg ellátásának feltételei
  2. §
  (1)
  A tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátásra vagy a tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy (a továbbiakban: beteg) ellátásának - ide nem értve a vérvételt és az injekció beadását - feltétele - a (3) bekezdés szerinti kivétellel -, hogy a hatodik életévét betöltött beteg
  a)
  a koronavírus ellen védett, vagy
  b)
  a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.
  (2)
  A beteget kísérő személy (a továbbiakban: kísérő) a tervezhető fogászati ellátásra vagy az egészségügyi intézménybe történő belépésének feltétele, hogy a kísérő
  a)
  a koronavírus ellen védett, vagy
  b)
  a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.
  (3)
  A koronavírus ellen nem védett, tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy esetében, ha az invazív beavatkozás kockázata - szakmai szempontból - elhanyagolható, a tervezett invazív beavatkozást végző szakorvos döntése alapján az (1) bekezdés b) pontja szerinti tesztek elvégzése nélkül a tervezett invazív beavatkozás végrehajtható.
  3. §
  (1)
  A koronavírus ellen nem védett személy részére a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatokat az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni, ha
  a)
  a beteg a tizennyolcadik életévét nem töltötte be,
  b)
  a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja, vagy
  c)
  a beteg szakorvosi vélemény alapján Covid-19 elleni oltóanyaggal nem oltható be.
  (2)
  A tizennyolcadik életévét be nem töltött beteget kísérő, koronavírus ellen nem védett személy esetén a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatokat az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni.
  3. Záró rendelkezések
  4. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
  (2)
  Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  5. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.