Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet - a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről

  Védettséghez kötnek bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat

  A tervezhető fogászati ellátást, az egészségügyi intézményben történő a rehabilitációs ellátást, valamint a tervezhető invazív beavatkozást igénybe venni szándékozó személy ellátásának feltétele, hogy a 6. életévét betöltött beteg a koronavírus ellen védett, vagy teszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai egészségügyi ellátás során
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.
  (2)
  Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.
  (3)
  Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.
  (4)
  Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának az életkor megállapítására alkalmas módon való igazolására.
  (5)
  A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.
  (6)
  A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
  (7)
  A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.
  (8)
  A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.
  (9)
  A koronavírus elleni védettség (8) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
  (10)
  A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (9) bekezdés szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.
  (11)
  A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy
  a)
  a koronavírus ellen
  aa)
  az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
  ab)
  az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy
  ac)
  a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált
  b)
  a koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt védett.
  (12)
  A (11) bekezdés b) pontja szerint fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától - SARS-CoV-2 PCR teszt - vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.
  (13)
  A koronavírus elleni védettség (11) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható, a digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán és a digitális Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.
  • Magyarázat

   

  2021. augusztus 9-i kezdettel kell alkalmazni a koronavírus-világjárvány elleni védekezés alatt, a tervezhető fogászati ellátások, az egészségügyi intézményben történő rehabilitációs ellátások, továbbá a tervezhető invazív beavatkozások kapcsán a 469/2021. (VIII. 6.) kormányrendeletben foglalt szabályokat.


  A tervezhető fogászati ellátást, az egészségügyi intézményben történő a rehabilitációs ellátást, valamint a tervezhető invazív beavatkozást igénybe venni szándékozó betegekre vonatkozó szabályok


  A fenti beavatkozásokra jelentkező személy ellátásának feltétele, hogy a 6. életévét betöltött beteg
  - a koronavírus ellen védett, vagy
  - a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal – SARS-CoV-2 PCR-teszt – és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

  A koronavírus ellen nem védett személy részére a tesztet/vizsgálatot az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni, ha a beteg a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, illetve a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja, vagy a beteg szakorvosi vélemény alapján Covid-19 elleni oltóanyaggal nem oltható be.


  Nem kell alkalmazni a fenti szabályt, ha
  - vérvételre, vagy injekció beadására kerül sor; illetve
  - a koronavírus ellen nem védett, tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy esetében, ha szakmai szempontból az  invazív beavatkozás kockázata elhanyagolható, így a tervezett invazív beavatkozást végző szakorvos döntése alapján a fenti tesztek elvégzése nélkül a tervezett invazív beavatkozás végrehajtható.


  Hasonló szabályok vonatkoznak a kísérőkre is. Azaz a tervezhető fogászati ellátásra vagy az egészségügyi intézménybe történő kísérő belépésének feltétele, hogy a beteget kísérő személy
  - a koronavírus ellen védett, vagy
  - a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal – SARS-CoV-2 PCR-teszt – és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható. Ki kell emelni, hogy a 18. életévét be nem töltött beteget kísérő, koronavírus ellen nem védett személy esetén a tesztet/vizsgálatot az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni.

   

  A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának szabályai egészségügyi ellátás során


  Az ellátás igénybevétele kapcsán a 18 év feletti beteget, valamint a kísérőt a védettség igazolására fel lehet hívni. A koronavírus ellen védett személy a védettségét a védettségi igazolvány bemutatásával igazolja. A védett személy, a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonossága igazolására az arra alkalmas hatósági igazolvány (például: személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) bemutatására külön is felhívható.


  A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a védettségét a koronavírus elleni védőoltást igazoló applikációval igazolja. Ez esetben is lehet kérni az érintettől a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatását.
  Az ellátást nyújtó egészségügyi intézmény jogosult a kiskorú beteget felhívni az életkora igazolására, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy 18. év alatti személynél az életkor ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló. 18 év alatti személy, ha a 6. életévét betöltötte, akkor életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.


  A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó uniós digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja, hogy
  -    a koronavírus ellen az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett, vagy az Egészségügyi Világszervezet veszélyhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított 1 év még nem telt el, vagy
  -    a koronavírus-fertőzésen az átesettség miatt védett. (A fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától – SARS-CoV-2 PCR teszt – vagy uniós digitális Covid-igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.)


  A fentiek kapcsán a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár is felhívható a személyazonosságának igazolására.


  Megjegyzés: A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő adatok azzal a feltétellel ismerhetők meg, hogy ezek az adatok nem rögzíthetőek, kivéve, ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően rendelkezik.

  2. A tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátásra, vagy a tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező beteg ellátásának feltételei
  2. §
  (1)
  A tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátásra vagy a tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy (a továbbiakban: beteg) ellátásának - ide nem értve a vérvételt és az injekció beadását - feltétele - a (3) bekezdés szerinti kivétellel -, hogy a hatodik életévét betöltött beteg
  a)
  a koronavírus ellen védett, vagy
  b)
  a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.
  (2)
  A beteget kísérő személy (a továbbiakban: kísérő) a tervezhető fogászati ellátásra vagy az egészségügyi intézménybe történő belépésének feltétele, hogy a kísérő
  a)
  a koronavírus ellen védett, vagy
  b)
  a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.
  (3)
  A koronavírus ellen nem védett, tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy esetében, ha az invazív beavatkozás kockázata - szakmai szempontból - elhanyagolható, a tervezett invazív beavatkozást végző szakorvos döntése alapján az (1) bekezdés b) pontja szerinti tesztek elvégzése nélkül a tervezett invazív beavatkozás végrehajtható.
  3. §
  (1)
  A koronavírus ellen nem védett személy részére a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatokat az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni, ha
  a)
  a beteg a tizennyolcadik életévét nem töltötte be,
  b)
  a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja, vagy
  c)
  a beteg szakorvosi vélemény alapján Covid-19 elleni oltóanyaggal nem oltható be.
  (2)
  A tizennyolcadik életévét be nem töltött beteget kísérő, koronavírus ellen nem védett személy esetén a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatokat az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni.
  3. Záró rendelkezések
  4. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
  (2)
  Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  5. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.