Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet - a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről

  Mentőövet kap a magyar turisztikai is a téli szezonra

  Akciótervet fogadott el a kormány a turisztikai ágazat támogatására annak érdekében, hogy a szállodák és vendéglátóhelyek a téli szezonban, a magas energiaárak mellett is folytatni tudják tevékenységüket. Ennek érdekében a 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára,
  a 6. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A turizmusfejlesztési hozzájárulás mérsékléséről
  nyomtatást
  1. §
  Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 261. §-ától eltérően a 2022. október 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni.
  • Magyarázat

  A turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről szóló kormányrendelet szerint a  2022. október 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni. Csökkentik az  adminisztrációs terheket, amennyiben a vendéglátó üzlet, a turisztikai attrakció üzemeltetője, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására csak 2023. július 1. napjától köteles. A hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében a munkáltató huszonnégy havi munkaidőkeretet rendelhet el egyes munkakörökben.

  A Magyar Közlöny 2022/190. számban 2022. november 21-én tette közzé a Kormány a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről szóló 468/2022. (XI. 21.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), amely emellett a Széchenyi Pihenő Kártyára vonatkozó szabályozás felülvizsgálatáról szóló kormányrendeletet is tartalmazza.

  A 2022. november 22-én hatályba lépett Rendelet 1. §-a értelmében (az egyes adótörvényektől és más kapcsolódó törvényektől  eltérően) a 2022. október 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni.

  A Rendelet eljárásjogi szabályt a már teljesített adókötelezettségre nem tartalmaz. Amennyiben önellenőrzés szabályait kell alkalmazni, arra az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 54. §-57. §-ai vonatkoznak.

  A turisztikát érintő adminisztrációs terhek csökkentése

  Fontos kiemelni, hogy a turisztikai ágazatot érintő adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles, valamint
  a turisztikai attrakció üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles, továbbá
  2023. december 31. napjáig nem kell a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő okmányát bemutatni és az okmány azonosító adatait rögzíteni.

  Rendkívüli munkajogi szabályok

  További szabályokat állapít meg a Rendelet a hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében. 
  A szövegezés kimondja, hogy a piacgazdasági viszonyoknak megfelelő hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében - az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló - 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt rendkívüli szabályok lépnek életbe. 

  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 94. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet rendelhet el az a munkáltató, amely tényleges főtevékenységeként alábbi tevékenységeket folytat:

  Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,
  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,
  Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,
  Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,
  Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,
  Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,
  Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,
  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329) tevékenység vagy
  Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység.
  A Rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése, azaz a fenti szabályok alapján elrendelt munkaidőkeret szerinti foglalkoztatást a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.

  A munkáltató a Rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeret időtartamra meghosszabbíthatja. 
  Azzal, hogy az Mt. 99. §-ában, valamint az Mt. 104–106. §-ában foglaltaktól eltérni nem lehet, ami nem érinti az Mt. 135. § (4) bekezdésében foglalt eltérési lehetőséget. 
  Ha a kollektív szerződés alapján a munkaidőkeret tartama kevesebb, mint a munkáltató által az (1) bekezdés alapján - legfeljebb huszonnégy havi - elrendelt munkaidőkeret tartama, akkor a kollektív szerződés munkaidőkeret tartalmára vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

  A Rendelet szabályait tachográfokra vonatkozó uniós rendelet - a vezetési idő, a megszakítás és pihenőidő tekintetében – és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.), továbbá a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) hatálya alá tartozó munkát végző, utazó munkavállalókra a Kkt. 18/C. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kkt. 18/A. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében is alkalmazni kell.

  A Zárórendelkezések között a Rendelet kitér arra, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdés f) és g) pontjában a „2023. január 1-ig” szövegrész helyébe a „2024. január 1-ig” szöveg lép. 
  Ennek értelmében a 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett egyéb- és magánszálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként 2024. január 1-jéig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől.

  3. A hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében szükséges intézkedések
  4. §
  (1)
  A piacgazdasági viszonyoknak megfelelő hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 94. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet rendelhet el az a munkáltató, amely tényleges főtevékenységeként
  a)
  Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
  b)
  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
  c)
  Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
  d)
  Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,
  e)
  Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
  f)
  Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
  g)
  Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
  h)
  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329) tevékenységet vagy
  i)
  Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet
  (2)
  A munkáltató az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet az (1) bekezdésben foglalt időtartamra meghosszabbíthatja.
  (3)
  Az Mt. 99. §-ában, valamint az Mt. 104-106. §-ában foglaltaktól eltérni nem lehet, ami nem érinti az Mt. 135. § (4) bekezdésében foglalt eltérési lehetőséget.
  (4)
  Ha a kollektív szerződés alapján a munkaidőkeret tartama kevesebb, mint a munkáltató által az (1) bekezdés alapján elrendelt munkaidőkeret tartama, akkor a kollektív szerződés munkaidőkeret tartalmára vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.
  (5)
  Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18/C. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kkt. 18/A. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében is alkalmazni kell.
  4. Záró rendelkezések
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.