Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  450/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény eltérő alkalmazásáról

  A honosított eskütétele szabályainak egyszerűsítése

  A hivatalból kiállítandó állandó személyazonosító igazolvány hiányában is tehet esküt vagy fogadalmat a honosított személy, ha az okmány kiállítására irányuló eljárást a hatóság az ujjnyomatrögzítés elmaradása miatt szüntette meg. Ilyen esetben letehető eskü vagy fogadalom feltételeit a rendelet szabályozza.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően a honosított személy akkor is tehet esküt vagy fogadalmat, ha
  a)
  a részére hivatalból kiállítandó állandó személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló eljárást az eljáró hatóság (a továbbiakban: eljáró hatóság) a jogszabályban előírt ujjnyomatrögzítés elmaradása miatt megszüntette,
  b)
  az a) pont szerinti eljárás megszüntetéséről az eljáró hatóság a honosított személyt az eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes polgármester, külképviselet útján megküldött döntésében értesítette,
  c)
  az eljáró hatóság az eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes polgármester, külképviselet részére megküldte a honosított személy arcképmását, és
  d)
  a honosított személy rendelkezik más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, és azzal a személyazonossága kétséget kizáró módon megállapítható.
  (2)
  Ha az (1) bekezdés szerint a honosított személy esküt vagy fogadalmat tesz, részére - ha a hivatalbóli eljárás megszüntetésre került - a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §-ától eltérően kérelmére kerül kiállításra az állandó személyazonosító igazolvány, ebben az esetben az érintett tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/E. § (3) bekezdése nem alkalmazható.
  • Magyarázat

  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtétel során a polgármester a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolvány, valamint a személyazonosságot igazoló érvényes igazolvány alapján ellenőrzi a honosított személy személyazonosságát. Az esküre vagy a fogadalomtételre csak akkor kerülhet sor, ha a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolvány alapján megállapítható, hogy a honosított és az eskü vagy fogadalom letétele céljából megjelent személy azonos.

  A 450/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején ettől eltérően úgy rendelkezik, hogy a honosított személy a hivatalból kiállítandó állandó személyazonosító igazolvány hiányában is tehet esküt vagy fogadalmat, ha az okmány kiállítására irányuló eljárást a hatóság az ujjnyomatrögzítés elmaradása miatt szüntette meg. Ilyen esetben az eskü vagy fogadalom letételére azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a hatóság az eljárás megszüntetéséről a honosított személyt a polgármester útján megküldött döntésében értesítette, a honosított személy arcképmását a polgármester részére megküldte, és a honosított személy rendelkezik más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, amely alapján a személyazonossága kétséget kizáró módon megállapítható. Ekkor az állandó személyazonosító igazolvány a honosított kérelmére kerül kiállításra.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.