Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről

  Újragondolt napelem-rendszer

  A jövőben az a napelem rendszer helyezhető üzembe, amely saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát. A közcélú villamos energia hálózattal történő korábbi elszámolási rendszer 2002. november 1. után meghatározatlan ideig felfüggesztésre kerül.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 5. § (4)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően csak az a háztartási méretű kiserőmű helyezhető üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát, az így üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetősége ideiglenesen felfüggesztésre kerül.
  (2)
  A 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra feltáplálhatnak.
  (3)
  A közcélú hálózati betáplálást korlátozó műszaki megoldás részletszabályait az elosztói szabályzat tartalmazza.
  (4)
  E rendelet alkalmazásában igénybejelentésnek minősül a hálózati engedélyes ügyfélszolgálatán vagy ügyintézésre szolgáló internetes felületén az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, illetve űrlapon - az érintett felhasználási hely azonosítóját és felhasználóját is tartalmazó - elektronikus vagy papír alapon megtett, háztartási méretű kiserőmű létesítésére vagy bővítésére irányuló nyilatkozat.
  • Magyarázat

  A veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről szóló rendelet értelmében a jövőben az a napelem rendszer helyezhető üzembe, amely saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát. A közcélú villamos energia hálózattal történő korábbi elszámolási rendszer 2002. november 1. után meghatározatlan ideig felfüggesztésre kerül. A 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra „feltáplálhatnak”. A 2022. november 1. után beadott, napelem rendszer kiépítésére vonatkozó igényeket egyszerűsített eljárásban bírálják el.

  2. §
  Az 1. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaktól eltérően feltáplálhat a közcélú hálózatra azon 2022. október 31. napját követően tett igénybejelentés alapján megvalósított háztartási méretű kiserőmű is, amelynek üzemeltetője igazolja, hogy igénybejelentésére a szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva nem került sor.
  3. §
  Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt ideiglenes felfüggesztés megszüntetésére és a megszüntetés ütemezésére - az e rendelet hatálybalépését követően megvalósuló közcélú hálózat- és rendszerfejlesztés függvényében - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatot tesz a technológiai és ipari miniszter részére, aki az ideiglenes felfüggesztés megszüntetésének időpontjáról és ütemezéséről rendeletben határoz.
  4. §
  Felhatalmazást kap a technológiai és ipari miniszter, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján rendeletben határozza meg az 1. § (1) bekezdésében megjelölt ideiglenes felfüggesztés megszüntetésének időpontját és a megszüntetés ütemezését.
  5. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.