Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  40/2022. (II. 15.) Korm. rendelet - a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól

  Változó határidő a hulladékgazdálkodásban

  A veszélyhelyzetre tekintettel az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása során a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményt minden naptári év június 30. napjáig köteles beszerezni.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (4a) bekezdése megfelelőségi vélemény benyújtására vonatkozó előírásait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményt minden naptári év június 30. napjáig köteles beszerezni.
  (2)
  A Ht. 32/A. § (2) bekezdésétől eltérően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó kérelmére állapítja meg, hogy a közszolgáltató, valamint a közszolgáltatói alvállalkozó tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak.
  (3)
  A Ht. 92/F. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Ht. szerinti közszolgáltató részére a 2020. évben kiállított és 2021. december 31. napját megelőzően lejárt megfelelőségi véleményt 2022. június 30-ig hatályosnak kell tekinteni.
  (4)
  A Ht. 92/F. § (2) bekezdésétől eltérően az a gazdálkodó szervezet, amely közszolgáltatói tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdte meg, továbbá a közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményt első alkalommal 2022. június 30. napjáig köteles beszerezni.
  (5)
  A hulladékgazdálkodási megfelelőségi vélemény kiállítása iránti, az e rendelet hatálybalépését megelőző napon a Hivatalnál folyamatban levő eljárások e rendelet hatálybalépésekor megszűnnek. Azon kérelmező részére, aki a 2022. évben megfelelőségi vélemény kiállítása iránt e rendelet hatálybalépése előtt kérelmet nyújtott be, a Hivatal 15 napon belül intézkedik a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről.
  • Magyarázat

  A veszélyhelyzetre tekintettel az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása során a  közszolgáltató és a  közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményt minden naptári év június 30. napjáig köteles beszerezni.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.