Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet - a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól

  Változó közbeszerzési szabályok egyes építőanyagok esetében

  Kihirdették az építési beruházások megvalósítására kötött közbeszerezési szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló veszélyhelyzeti szabályok végrehajtási rendelkezéseit, így az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listáját valamint az ezzel kapcsolatos szakvélemények kiadásának eljárási szabályait.
  Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
  nyomtatást
  1. §
  Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a szerinti építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listáját az 1. melléklet tartalmazza.
  • Magyarázat

  Kihirdették az  építési beruházások megvalósítására kötött közbeszerezési szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló veszélyhelyzeti szabályok végrehajtási rendelkezéseit, így a orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listáját valamint az ezzel kapcsolatos szakvélemények kiadásának eljárási szabályait.

  2. §
  (1)
  A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti szakvélemény (a továbbiakban: szakvélemény) kiadása során a (2)-(9) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
  (2)
  Az építésgazdaságért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a szakvélemény kiadása érdekében adatokat kérhet be az ajánlatkérőtől vagy más, a kérelem elbírálásához releváns információval rendelkező személytől, szervezettől, szükség esetén szakértő közreműködését veszi igénybe.
  (3)
  A miniszter a (2) bekezdés szerinti szakértői feladatok ellátására a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki, azzal, hogy a szakvélemény kiadása során a miniszter a Központi Statisztikai Hivatal építőipari termelői árindex adatainak figyelembevételével jár el.
  (4)
  A nyertes ajánlattevő által a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés alapján az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően összeállított szakvélemény kiadása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon és mellékletei csatolásával nyújtja be a miniszter felé.
  (5)
  A (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérő által összeállított szakvélemény kiadása iránti kérelmet a miniszter a honlapján megjelölt elektronikus postafiókcímre küldött megkeresés útján fogadja.
  (6)
  Ha a kérelemmel érintett építési beruházás nem felel meg a Korm. rendelet 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy a szakvélemény kiadása iránti kérelem nem a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés alapján kerül benyújtásra, a szakvélemény kiadására nem kerül sor, amelyről a miniszter az ajánlatkérőt írásban tájékoztatja.
  (7)
  Ha a benyújtott szakvélemény kiadása iránti kérelem hiányos, vagy a szakvélemény kiadhatóságához szükséges adatot nem tartalmaz, a miniszter az ajánlatkérőt írásban hiánypótlásra hívja fel 5 munkanapos határidő tűzésével, amely felhívás tartalmazza a hiánypótlási határidő elmulasztásának következményeit is. Hiánypótlási felhívás kibocsátására legfeljebb két alkalommal van lehetőség. Ha a második hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, akkor a szakvélemény kiadására nem kerül sor.
  (8)
  A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti esetben a szakvélemény kiadásához a miniszter az eljáró szakértő által meghatározott kiegészítő adatokat kérhet be az ajánlatkérő megkeresése útján.
  (9)
  A miniszter a szakvéleményt a megkeresett szerv adatközlését - a szakértői vélemény beszerzése esetén a szakértői vélemény rendelkezésre állását - követő 30 napon belül adja ki.
  3. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  1.
  1. MELLÉKLET A 4/2023. (II. 23.) ÉKM RENDELETHEZ
  A Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listája
  I.
  Anyagok
  1.
  acél
  2.
  aknaelemek
  3.
  alumíniumtermékek
  4.
  aszfalt
  5.
  betonacél
  6.
  biogáz hasznosítás
  7.
  bitumen és bitumen alapú termékek
  8.
  bitumen tartalmú bitumenes keverékek
  9.
  bitumenes lemezszigetelés
  10.
  cement
  11.
  elektromos energia
  12.
  elektromos vezetékek
  13.
  előregyártott beton- és vasbeton termékek
  14.
  EPS, XPS homlokzatszigetelés
  15.
  EPS, XPS szigetelés
  16.
  faáru
  17.
  földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén
  18.
  földgáz, gáz, szénhidrogének
  19.
  gázolaj
  20.
  georács, geotextil
  21.
  gömbgrafitos öntvény idomok
  22.
  homok, kavics, homokos kavics
  23.
  horganyzott lemez
  24.
  horganyzott ereszcsatorna
  25.
  kerámia termékek
  26.
  kerámia tetőfedő termékek
  27.
  kerámialap
  28.
  KG és KPE cső és idom
  29.
  kisméretű tégla
  30.
  km nyomócsövek
  31.
  mész
  32.
  PVC és fa profilú nyílászárók
  33.
  szálas szigetelőanyagok
  34.
  szegélykövek
  35.
  terméskő
  36.
  transzportbeton
  37.
  vázkerámia falazóblokk
  38.
  vízépítési terméskő, kavics, sóder
  39.
  zúzott kő
  II.
  Termékek
  1.
  Acéltermék, acélszerkezetek
  2.
  Alapozás (cölöpalap, résfal, síkalap, egyéb alapozási módok)
  3.
  Állandó tartózkodásra szolgáló nézőtér, lelátó (állandó, ideiglenes)
  4.
  Asztalosszerkezet
  5.
  Bádogozás
  6.
  Beton- és vasbeton szerkezet, műtárgy (síkalapozással, zsaluzással, állványozással)
  7.
  Burkolat (hideg és meleg, kiegészítő elemekkel, aljzatképzéssel)
  8.
  Egyéb felületképzés (festések, tapéták, szerkezetek festése, bevonatolása)
  9.
  Épületgépészet (víz, gáz, csatorna, elektromos, fűtés, szellőzés, hőtáv, épületvezérlés, lift)
  10.
  Eszközök, gépek, berendezések (műszerezéssel és irányítástechnikával együtt, átrakóállomás eszközökkel, berendezésekkel együtt, válogatósor eszközökkel, berendezésekkel együtt)
  11.
  Falazat (felületképzéssel, egyéb kőműves szerkezet)
  12.
  Fedés és tetőfedés (komplett, teherhordó szerkezettel)
  13.
  FET/HETA berendezés (szerkezeti anyagaival)
  14.
  Forgalomtechnikai létesítmények (különösen, de nem kizárólagosan vízszintes forgalomtechnikai jelzés, függőleges forgalomtechnikai jelzés, közúti visszatartó rendszer, közúti vezetőkorlát, hídkorlát, úttartozék)
  15.
  Földmű (előkészítéssel, töltésalapozással, talajkezeléssel, felület- és rézsűképzéssel)
  16.
  Függönyfal (szerelve)
  17.
  Hőtávvezeték (Fűtőművel, eszközökkel, berendezésekkel együtt)
  18.
  Kerítés
  19.
  Kiszolgáló épület, csarnok
  20.
  Kőburkolat
  21.
  KÖFI berendezés (tartozékaival)
  22.
  Kőműves szerkezet (vakolat, rabicok, egyéb speciális vakolatok)
  23.
  Környezetvédelmi létesítmények (különösen, de nem kizárólagosan zajvédelmi létesítmény, életvédelmi létesítmény, levegőszennyezés elleni védelem, növénytelepítési termék, kertépítészeti termék)
  24.
  Közmű (víz, gáz, elektromos /erős és gyengeáram/, hőtáv) (külső és belső)
  25.
  Közművezeték (különösen, de nem kizárólagosan hírközlő hálózat, villamosvezeték, víz- és csatornavezeték, termékvezeték, bányaüzemi hírközlő vezeték, távhővezeték, üzemi hírközlés al- és felépítménye)
  26.
  Kút (vízkezeléssel, nyomásfokozással együtt)
  27.
  Lakatosszerkezet
  28.
  Mélyalapozási szerkezetek (cölöp, résfal, egyéb szerkezet)
  29.
  Műtárgy tartozék (szigetelés, szigetelésvédelem, felületvédelmi rendszer, visszatartó rendszerek, saruk, dilatációs szerkezetek)
  30.
  Műtárgyak (víz, csatorna, távhő)
  31.
  Nyílászárók (külső és belső, beépítve, kiegészítő elemekkel, árnyékolás-technikával)
  32.
  Nyílt csapadékcsatorna
  33.
  Önhordó, fényvezetőszálas kábel (optika)
  34.
  Pályaszerkezet (hidraulikus kötőanyagú rétegek, bitumenes kötőanyagú rétegek, kötőanyag nélküli rétegek)
  35.
  Rézsű- és partvédelem
  36.
  Száraz épületszerkezet
  37.
  Szigetelés
  38.
  Szivárgó
  39.
  Tárolók, medencék
  40.
  Tartószerkezet (acél-, faszerkezetek, speciális fa tartók, egyéb)
  41.
  Technológiai berendezés (rendszer/ audiovizuális, biztonságtechnikai, tűzjelző, épület-információs, világítási, orvosi, speciális, uszodatechnika)
  42.
  Transzformátor
  43.
  Tűzgátló függöny, egyéb épületszerkezetek
  44.
  Út- és térburkolat (alapozással, földmunkával, tartozékokkal)
  45.
  Üvegszerkezet
  46.
  Vasbeton műtárgy (alapozás, felmenő és vízszintes szerkezetek)
  47.
  Vasút felsővezetéki rendszer (tartószerkezettel, szerelvényeivel)
  48.
  Vasúti alépítmény (előkészítéssel, töltésépítéssel, alapozással, felület- és rézsűképzéssel)
  49.
  Vasúti biztosítóberendezés (kültéri és beltéri szerelvényeivel)
  50.
  Vasúti felépítmény (nagyvasúti sín, nagyvasúti kitérők, vasbeton alj és kapcsolószer, vágányzáró bak, előregyártott útátjáró gumielemek)
  51.
  Vasúti térvilágítási rendszer (tartozékaival)
  52.
  Vasúti tűzvédelmi rendszer (szerelvényeivel)
  53.
  Vasúti utastájékoztató rendszer (szerelvényeivel)
  54.
  Vasúti vagyonvédelmi rendszer (szerelvényeivel)
  55.
  Víz- és szennyvízkezelő berendezések
  56.
  Vízépítési termékek
  57.
  Vízvezeték (hálózattisztítással, aknákkal és járulékos munkákkal együtt)
  58.
  Zárt szennyvíz- és csapadékcsatorna (gravitációs, nyomott)
  valamint
  III.
  az I-II. pontban megjelölt anyagok és termékek felhasználásával létrejött építőipari termékek; egyéb termékek és igénybe vett szolgáltatások
  2.
  2. MELLÉKLET A 4/2023. (II. 23.) ÉKM RENDELETHEZ
  KÉRELEM AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 13/2023. (I. 24.) KORM. RENDELET 1. § (3) BEKEZDÉSE SZERINTI SZAKVÉLEMÉNY KIADÁSA IRÁNT
  I.
  Alapadatok
  II.
  Kiegészítő információk, adatok
  III.
  Csatolandó dokumentumok:
  a)
  nyertes ajánlattevő szerződésmódosítási kezdeményezése és büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján csatolt dokumentumok és nyilatkozatok tartalma valóságnak való megfeleléséről,
  b)
  a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő szerződésmódosítási kezdeményezéséhez csatolt dokumentumok és nyilatkozatok, egyéb alátámasztó dokumentumok,
  c)
  a nyertes ajánlattevő szerződésmódosítási kezdeményezésével érintett alapanyagok és termékek beépítését és felhasználását alátámasztó teljesítésigazolások,
  d)
  a szerződéses árat alátámasztó ajánlati ár költségvetési sorai és a Magyarország szomszédságában zajló orosz- ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet 1. melléklete szerinti terméklista megfeleltetése xls táblázatban,
  e)
  egyéb releváns dokumentumok.
  Kitöltési útmutató
  1.
  Összegek megadása kerekítés nélkül szükséges.
  2.
  Dátumok esetében az év, hónap, nap formátum a használatos (pl. 2021.12.19.).
  3.
  A II. Kiegészítő információk, adatok megnevezésű táblázat 1. Előzmények pontjában rögzítendő, hogy mi volt a tenderben, mire adott ajánlatot az ajánlattevő. Ha korábban már volt szerződésmódosítás a projekten, akkor arra szükséges kitérni. Ha volt már tartalékkeret-felhasználás, akkor arra is ki kell térni. Az I. Alapadatok megnevezésű táblázatban szereplő információk megismétlése kerülendő.
  4.
  A II. Kiegészítő információk, adatok megnevezésű táblázat 2. Az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek miatti változtatás indokolása, bemutatása pontban az alábbiak ismertetése szükséges:
  A háború következményei hogyan változtatták meg a szerződéskötéskori állapotot? Miért értékeli a nyertes ajánlattevő változtatásnak?
  A megrendelő a nyertes ajánlattevő által benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés tárgya szerinti közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai vizsgálata alapján bemutatja a szakvélemény kiadása iránti kérelem tárgyát.
  A Korm. rendelet szerint a nyertes ajánlattevő által az ajánlatkérőhöz benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés tartalmazza a felhasználásra kerülő, az érvényesíteni kívánt áremelkedéssel érintett építőanyagok és termékek megjelölését, azok mennyiségét, illetve azok vonatkozásában a szerződéses ár bemutatása az ajánlat részét képező árazott költségvetés figyelembevételével (amennyiben az a költségvetésből nem megállapítható, lehetőség szerint más, hitelt érdemlő igazolással), a nyertes ajánlattevő által kalkulált rendes üzleti kockázat mértékét és alátámasztását, továbbá a szerződésmódosítás keretében érvényesíteni kívánt többletdíjigényt. Ezen dokumentumok rendelkezésre állásáról a megrendelő nyilatkozzon.
  Annak bemutatása, hogy a nyertes ajánlattevő által benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés a szerződéssel összhangban van, a szerződésmódosítási kezdeményezésben hivatkozott alapanyagok és termékek mennyisége tényszerű.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.