Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet - a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

  Pedagógusok felmentésének veszélyhelyzeti szabályai

  Rendeletben módosították a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak (pedagógusok) felmentésének veszélyhelyzeti szabályait. A munkáltató a köznevelési intézményben foglalkoztatott munkavállaló esetében az azonnali hatályú felmondás jogát a felmondási okról való tudomásszerzésétől a zárónapig, a zárónap és a tanév befejezése közötti tudomásszerzés esetén a következő tanév augusztus 1. napjáig gyakorolhatja.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nevelés és az oktatás folyamatosságának biztosítása érdekében a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazott vagy munkavállaló esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban: Kjt.) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.
  (2)
  A munkáltató a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a rendkívüli felmentés jogát a Kjt. 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a Kjt. 33/A. § (3) bekezdésétől eltérően, a Kjt. 33/A. § (1) bekezdése szerinti okról való tudomásszerzésétől az adott tanév augusztus 1. napjáig (a továbbiakban: zárónap), a zárónap és a tanév befejezése közötti tudomásszerzés esetén a következő tanév augusztus 1. napjáig gyakorolhatja.
  (3)
  A munkáltató a köznevelési intézményben foglalkoztatott munkavállaló esetében az azonnali hatályú felmondás jogát az Mt. 78. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az Mt. 78. § (2) bekezdésétől eltérően, az Mt. 78. § (1) bekezdése szerinti okról való tudomásszerzésétől a zárónapig, a zárónap és a tanév befejezése közötti tudomásszerzés esetén a következő tanév augusztus 1. napjáig gyakorolhatja.
  (4)
  A (2) és (3) bekezdésben foglalt határidőre figyelemmel a munkáltató a rendkívüli felmentés vagy azonnali hatályú felmondás jogát legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolhatja.
  (5)
  A (2)–(4) bekezdés abban az esetben is alkalmazandó, ha a rendkívüli felmentés vagy azonnali hatályú felmondás okáról a munkáltató e rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett tudomást, de a tudomásszerzéstől számított tizenöt nap még nem telt el, és a munkáltató a rendkívüli felmentés vagy azonnali hatályú felmondás jogát még nem gyakorolta.
  • Magyarázat

  Rendeletben módosították a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak (pedagógusok) felmentésének veszélyhelyzeti szabályait. A  munkáltató a  köznevelési intézményben foglalkoztatott munkavállaló esetében az  azonnali hatályú felmondás jogát a felmondási okról való tudomásszerzésétől a  zárónapig, a  zárónap és a  tanév befejezése közötti tudomásszerzés esetén a következő tanév augusztus 1. napjáig gyakorolhatja.

  2. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.