Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet - veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról

  Átmeneti földgázpótlás a szerződéssel nem rendelkező vállalkozásoknak

  Átmeneti földgázellátásra jogosultak azok a nem lakossági felhasználók (vállalkozások) akik október 1-jétől nem rendelkeznek földgázkereskedelmi szerződéssel.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
  a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Átmeneti földgázellátásra jogosultak azok a nem lakossági felhasználók (vállalkozások) akik október 1-jétől nem rendelkeznek földgázkereskedelmi szerződéssel. Amennyiben a vállalkozások eddig az időpontig nem tudtak megállapodni a gázszolgáltatókkal, a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás igénybevétele érdekében 2022. október 18-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy élnek- e ezzel a lehetőséggel. A határidő jogvesztő.

  2. §
  Azon Get. szerinti, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó, akinek a földgázellátása 2022. október 1-jei gáznaptól nem biztosított földgázkereskedelmi szerződés vagy az őt 2022. szeptember 30-ai gáznapon ellátó földgázkereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, átmeneti földgázellátásra jogosult a 2022. november 1-jei gáznap kezdetétől a 2022. december 31-ei gáznap végéig.
  3. §
  (1)
  A veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátást a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 8. §-a alapján végső földgázmenedékesként kijelölt földgázkereskedő (a továbbiakban: földgázkereskedő) biztosítja.
  (2)
  A földgázkereskedő a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést az e rendelet hatálybalépését követő munkanap végéig teszi közzé honlapján.
  4. §
  (1)
  A 2. § szerinti felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás igénybevétele érdekében 2022. október 25-ig nyilatkozatot tesz. A határidő jogvesztő.
  (2)
  A nyilatkozat megtétele a földgázkereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen történik a 2. § szerinti felhasználó e-mail-címének megadásával, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A nyilatkozat megtételére az e rendelet hatálybalépését követő második munkanaptól van lehetőség.
  (3)
  A nyilatkozattétel fogadásáról a földgázkereskedő elektronikus levélben jelez vissza a 2. § szerinti felhasználó által megadott e-mail-címre.
  5. §
  (1)
  A 2022. november 1-jei gáznap kezdetével a földgázkereskedő és a 4. § szerint nyilatkozatot tett 2. § szerinti felhasználó között a 2022. december 31-ei gáznap végéig földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre a 3. § (2) bekezdésében meghatározott mintaszerződés szerinti tartalommal.
  (2)
  A Get. 31/B. § (4) bekezdésétől eltérően a földgázkereskedő a 2. § szerinti felhasználó esetében a kereskedőváltást 2022. november 10-ig jelenti be az érintett rendszerüzemeltetőnél, és a rendszerüzemeltető a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2022. november 1-jére visszamenőlegesen teljesíti.
  (3)
  Földgáz-kereskedelmi szerződés vagy rendszerhasználati szerződés hiánya miatt a földgázelosztási szolgáltatás folytatása nem függeszthető fel, ha a 2. § szerinti felhasználó a 4. § szerinti nyilatkozat megtételét a földgázelosztóhoz a 4. § (3) bekezdése szerinti visszajelzés bemutatásával, megküldésével igazolta.
  6. §
  Az e rendelet alapján biztosított veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás tekintetében a Get. 41. §-a és a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet nem alkalmazandó.
  7. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.