Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  335/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  Felszámolási eljárás veszélyhelyzeti szabályai

  A felszámolási eljárás veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendelet szerint, ha a bíróság a vagyonfelosztási javaslat alapján a felszámolási eljárást befejező határozatában ingatlant ad a magyar állam tulajdonába, az ingatlant terhelő, a felszámolás elrendelését követően szerződés alapján keletkezett haszonélvezeti jog a magyar állam tulajdonszerzésének időpontjában megszűnik és törlésre kerül.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A felszámolási eljárás veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendelet szerint, ha a bíróság a vagyonfelosztási javaslat alapján a felszámolási eljárást befejező határozatában ingatlant ad a magyar állam tulajdonába, az ingatlant terhelő, a felszámolás elrendelését követően szerződés alapján keletkezett haszonélvezeti jog a magyar állam tulajdonszerzésének időpontjában megszűnik és törlésre kerül. 

  2. §
  E rendeletet a Cstv. IV. Fejezete szerinti felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.
  3. §
  (1)
  Ha a bíróság a vagyonfelosztási javaslat alapján a felszámolási eljárást befejező határozatában - a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdés j) pontjára, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 41. § (5) bekezdés c) pontja szerinti, állami forrásokból történő környezeti kárelhárítási kötelezettség teljesítésére figyelemmel - ingatlant ad a magyar állam tulajdonába, az ingatlant terhelő, a felszámolás elrendelését követően szerződés alapján keletkezett haszonélvezeti jog e rendelet erejénél fogva, a magyar állam tulajdonszerzésének időpontjában megszűnik.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti esetben a bíróság a felszámolási eljárást befejező határozatát megküldi az ingatlanügyi hatóság részére. Az ingatlanügyi hatóság a bíróság határozata alapján, a magyar állam tulajdonjoga ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg az ingatlant terhelő (1) bekezdés szerinti jogot törli az ingatlan-nyilvántartásból.
  4. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  5. §
  E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a felszámoló a felszámolási zárómérleget a bírósághoz benyújtotta, de a bíróság még nem határozott a felszámolás befejezése és az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában. A felszámolási zárómérleget benyújtottnak kell tekinteni akkor is, ha arra vonatkozó kifogás került benyújtásra, amelynek a bíróság helyt adott, vagy azt elutasította.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.