Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet - a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról

  Tíz nap pótszabadság a járvány ellen küzdő intézmények dolgozóinak

  A rendelet pótszabadságban részesíti a járvány elleni védekezésben résztvevőket. A jogszabály alapján – mások mellett – az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állókat, továbbá a a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál foglalkoztatottakat a 2021. évben esedékes szabadságon felül további 10 munkanap pótszabadság illeti meg, ha 2021-ben a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vettek.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott
  a)
  az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti jogviszonyban,
  b)
  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban,
  c)
  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban,
  d)
  a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
  e)
  a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél,
  f)
  a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál foglalkoztatott személy.
  g)
  a Nemzeti Népegészségügyi Központnál
  (2)
  Ha a foglalkoztatott 2021. évben a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vett, a 2021. évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságra (a továbbiakban: pótszabadság) jogosult.
  (3)
  Annak tényét, hogy a foglalkoztatott jogosult-e pótszabadságra,
  a)
  az (1) bekezdés b) pontja szerinti foglalkoztatott esetében az állományilletékes parancsnok, illetve - a hivatásos állományon kívüli állomány vonatkozásában - a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv szervezeti egységének vezetője,
  b)
  az (1) bekezdés c), d), f) és g) pontja szerinti foglalkoztatott esetében a munkáltatói jogkört gyakorló személy,
  c)
  az (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti foglalkoztatott esetében a foglalkoztatott munkáltatója
  (4)
  A pótszabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pótszabadságot az esedékesség évét követő második év végéig lehet igénybe venni.
  (5)
  A pótszabadság pénzben nem váltható meg.
  (6)
  A pótszabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani, és a pótszabadságra a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet nem alkalmazható.
  • Magyarázat

  A 327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet pótszabadságban részesíti a járvány elleni védekezésben résztvevőket. A rendelet alapján – mások mellett – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti jogviszonyban és a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál foglalkoztatottakat a 2021. évben esedékes szabadságon felül további 10 munkanap pótszabadság illeti meg, ha 2021-ben a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vettek. Azt, hogy a foglalkoztatott jogosult-e a pótszabadságra a munkáltató állapítja meg, és a rendelet hatálybalépésétől (azaz 2021. június 11-től) számított 30 munkanapon belül tájékoztatja erről a pótszabadságra jogosult foglalkoztatottat. A pótszabadságot az esedékesség évét követő második év végéig lehet igénybe venni. A pótszabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.