Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet - az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról

  Bértámogatást kapnak az önfoglalkoztatók is

  Bértámogatási körből kimaradt önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatására jogosultak a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. A kormányrendelet szerint az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának mértéke a garantált bérminimum egyhavi összegével egyezik meg, amelyet támogatásként kell folyósítani.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatására jogosult az a személy, aki
  a)
  az 1. melléklet szerinti főtevékenységet folytat,
  b)
  a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] alapján nem minősül kifizetőnek,
  c)
  a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti bértámogatás igénybevételére nem jogosult, és
  d)
  vállalja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozását nem szünteti meg és nem szünetelteti.
  (2)
  Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának mértéke a garantált bérminimum egyhavi összegével egyezik meg, amelyet - a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - támogatásként kell folyósítani.
  (3)
  Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az (1) bekezdés szerinti jogosultnak az e rendelet vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.
  • Magyarázat

  Bértámogatási körből kimaradt önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatására jogosultak a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. A kormányrendelet szerint az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának mértéke a  garantált bérminimum egyhavi összegével egyezik meg, amelyet támogatásként kell folyósítani.

  2. §
  (1)
  Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására való jogosultságról, és a támogató döntéssel egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének folyósításáról.
  (2)
  Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcím terhére nyújtható.
  3. §
  (1)
  Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény [módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3., C(2020) 3156 számú közlemény, 2020. május 8., C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020) 7127 számú közlemény, 2020. október 13., C(2021) 564 számú közlemény, 2021. január 28.] 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.
  (2)
  Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásával kapcsolatban keletkezett minden iratot a támogatási döntés meghozatalát követő tíz évig kell megőrizni.
  4. §
  (1)
  Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény és annak végrehajtási rendeletei szerinti támogatásnak minősül.
  (2)
  Az 1. § szerint támogatott az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának teljes összegét bevételként tartja nyilván.
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  6. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
  1.
  1. MELLÉKLET A 310/2021. (VI. 7.) KORM. RENDELETHEZ
  1.
  Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására a tényleges főtevékenységeként
  1.1.
  Éttermi, mozgó vendéglátás tevékenységet,
  1.2.
  Rendezvényi étkeztetés tevékenységet,
  1.3.
  Italszolgáltatás tevékenységet,
  1.4.
  Filmvetítés tevékenységet,
  1.5.
  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenységet,
  1.6.
  Sport és szabadidős képzés tevékenységet,
  1.7.
  Előadó-művészet tevékenységet,
  1.8.
  Előadó-művészetet kiegészítő tevékenységet,
  1.9.
  Művészeti létesítmények működtetése tevékenységet,
  1.10.
  Múzeumi tevékenység tevékenységet,
  1.11.
  Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése tevékenységet,
  1.12.
  Sportlétesítmény működtetése tevékenységet,
  1.13.
  Sportegyesületi tevékenységet,
  1.14.
  Testedzési szolgáltatás tevékenységet,
  1.15.
  Egyéb sporttevékenység tevékenységet,
  1.16.
  Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységet,
  1.17.
  Fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenységet,
  1.18.
  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet,
  1.19.
  Szállodai szolgáltatás tevékenységet,
  1.20.
  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás tevékenységet,
  1.21.
  Kempingszolgáltatás tevékenységet,
  1.22.
  Egyéb szálláshely szolgáltatás tevékenységet,
  1.23.
  Utazásközvetítés tevékenységet,
  1.24.
  Utazásszervezés tevékenységet,
  1.25.
  M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenységet,
  1.26.
  Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem tevékenységet,
  1.27.
  Audio-, videoberendezés kiskereskedelme tevékenységet,
  1.28.
  Textil-kiskereskedelem tevékenységet,
  1.29.
  Villamos háztartási készülék kiskereskedelme tevékenységet,
  1.30.
  Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme tevékenységet,
  1.31.
  Könyv-kiskereskedelem tevékenységet,
  1.32.
  Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem tevékenységet,
  1.33.
  Zene-, videofelvétel kiskereskedelme tevékenységet,
  1.34.
  Sportszer-kiskereskedelem tevékenységet,
  1.35.
  Játék-kiskereskedelem tevékenységet,
  1.36.
  Ruházat kiskereskedelem tevékenységet,
  1.37.
  Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem tevékenységet,
  1.38.
  Óra-, ékszer-kiskereskedelem tevékenységet,
  1.39.
  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme tevékenységet,
  1.40.
  Használtcikk bolti kiskereskedelme tevékenységet,
  1.41.
  Videokazetta, lemez kölcsönzése tevékenységet,
  1.42.
  Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet,
  1.43.
  Egyéb foglalás tevékenységet,
  1.44.
  Szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó üzemeltetése,
  1.45.
  Szórakoztatóelektronikai cikk javítása tevékenységet,
  1.46.
  Lábbeli, egyéb bőráru javítása tevékenységet,
  1.47.
  Bútor, lakberendezési tárgy javítása tevékenységet,
  1.48.
  Óra-, ékszerjavítás tevékenységet,
  1.49.
  Egyéb személyi, háztartási cikk javítása tevékenységet,
  1.50.
  Fodrászat, szépségápolás tevékenységet,
  1.51.
  M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás tevékenységet,
  1.52.
  Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem tevékenységet,
  1.53.
  Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás tevékenységet,
  1.54.
  Járművezetés oktatás tevékenységet,
  1.55.
  M.n.s. egyéb oktatás tevékenységet vagy
  1.56.
  Oktatást kiegészítő tevékenységet folytató jogosult.
  2.
  Az 1. pont 1.17. alpontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjed ki az 1. § szerinti támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.
  3.
  Az 1. pont 1.25. alpontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjed ki az 1. § szerinti támogatási jogosultság, ha
  a)
  nem a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
  b)
  a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.
  4.
  Az 1. pont 1.39. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az 1. § szerinti támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.
  5.
  Az 1. pont 1.42. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az 1. § szerinti támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.