Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról

  Módosulnak a közigazgatási hatósági eljárás szünetelésére vonatkozó szabályok

  A veszélyhelyzet ideje alatt folyamatban lévő, az ügyfél kérelmére szünetelő eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az – bármely ügyfélnek az eljárás folytatására irányuló kérelme hiányában – a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt folyamatban lévő, az ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az - bármely ügyfélnek az eljárás folytatására irányuló kérelme hiányában - a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.
  • Magyarázat

  Módosulnak a közigazgatási hatósági eljárás szünetelésére vonatkozó szabályok is.  A veszélyhelyzet ideje alatt folyamatban lévő, az  ügyfél kérelmére szünetelő  eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba a  veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az  – bármely ügyfélnek az eljárás folytatására irányuló kérelme hiányában – a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.

  2. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  3. §
  E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
  4. §
  Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.