Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

  Visszakapják hatáskörük gyakorlását az önkormányzatok testületi szervei

  Felfüggesztésre került az a törvénymódosítás, amely szerint a veszélyhelyzet idején a polgármesterek gyakorolták a képviselő-testületek hatáskörét. A fenti időponttól megszűnik a polgármesterek rendkívüli felhatalmazása, a képviselő-testületek feladat- és hatáskörüket ismét maguk gyakorolják.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
  (2)
  Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent.
  • Magyarázat

  2021. június 15-től felfüggesztette a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének alkalmazását, amely szerint a veszélyhelyzet idején a polgármesterek gyakorolták a képviselő-testületek hatáskörét. Így a fenti időponttól megszűnik a polgármesterek rendkívüli felhatalmazása, a képviselő-testületek feladat- és hatáskörüket ismét maguk gyakorolják.

  1/A. §
  (1)
  A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti szüneteléssel érintett települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek, illetve ezek bizottságának az ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint össze kell hívni.
  (2)
  Ha az (1) bekezdés szerint összehívott települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága
  a)
  határozatképes, az 1. § (1) bekezdése,
  b)
  határozatképtelen, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
  (3)
  A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését a határozatképtelen ülést követően alkalmazni kell. Ha a határozatképtelen ülést követően az (1) bekezdés szerinti képviselő-testület, közgyűlés, illetve ezek bizottsága határozatképességet biztosító számú képviselői írásban kezdeményezik, az ülést össze kell hívni. A kezdeményezés alapján összehívott ülésre a (2) bekezdést kell alkalmazni.
  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. június 15-én lép hatályba.
  (2)
  A 3. § 2021. június 29-én lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.