Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet - a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

  Hiteltörlesztési moratórium a mezőgazdaságnak az aszálykárok miatt

  A súlyosbodó aszály miatt a kormány 2023 végéig hiteltörlesztési moratóriumot vezetett be a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszközhiteleire. A hitelező az adós agrárvállalkozás hitel szerződését 2023. december 31. napjáig felmondással nem szüntetheti (hitelfelmondási tilalom) meg a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség nem teljesítése miatt.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
  az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény
  a)
  5. §-ától eltérően a hitelező az e rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti adós részére a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződést, illetve pénzügyi lízingszerződést (a továbbiakban együtt: szerződés) az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2023. december 31. napjáig felmondással nem szüntetheti meg,
  b)
  7. § (1) bekezdésétől eltérően az adósnak a hitelezőhöz benyújtott kérelmére az adósnak a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. szeptember 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratórium) kap,
  c)
  7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2023. december 31. napjáig tart,
  d)
  7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2023. december 31. napjáig meghosszabbodik,
  e)
  4. §-át, 6. §-át, 8. § (1) bekezdését és 19. §-át e rendelet alkalmazása során nem kell alkalmazni.
  (2)
  E rendelet alkalmazása során az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A súlyosbodó aszály miatt a kormány 2023 végéig hiteltörlesztési moratóriumot vezetett be a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszközhiteleire. A hitelező az adós agrárvállalkozás hitel szerződését 2023. december 31. napjáig felmondással nem szüntetheti (hitelfelmondási tilalom) meg a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség nem teljesítése miatt.

  2. §
  (1)
  Az adós az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtására akkor jogosult, ha
  a)
  növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
  b)
  a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.
  (2)
  Az adós az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmet az agrárminiszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal, 2022. szeptember 15-ig nyújthatja be a hitelezőhöz, amely határidő jogvesztő.
  (3)
  A hitelező a fizetési moratórium részletszabályairól az e rendelet hatálybalépését követő öt munkanapon belül tájékoztatja az adóst.
  3. §
  (1)
  Felhatalmazást kap az agrárminiszter, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem formáját és tartalmát rendeletben határozza meg.
  (2)
  Felhatalmazást kap az agrárminiszter, hogy a hitelező által alkalmazandó, a fizetési moratórium részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.
  4. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  6. §
  E rendelet rendelkezéseit a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.