Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet - a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról

  Gázkedvezményt kapnak a nagycsaládosok

  2022. augusztus 1-jétől a nagycsaládosok a jogosult három gyermek esetén járó kedvezményes földgázmennyiségen felül, negyedik gyermektől számítva gyermekenként további kedvezményes mennyiségre jogosultak felhasználási helyenként és naptári évenként.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: KR) az ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló kormányrendelet értelmében 2022. augusztus 1-jétől a  nagycsaládosok a  jogosult három gyermek esetén járó kedvezményes földgázmennyiségen felül, negyedik gyermektől számítva gyermekenként további kedvezményes mennyiségre jogosultak felhasználási helyenként és naptári évenként.

  2. §
  (1)
  A KR 3. § (4) bekezdésétől eltérően 2022. augusztus 1-jétől a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a jogosult három gyermek esetén az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felül további 22 086 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 11 043 MJ kedvezményes mennyiségre jogosult felhasználási helyenként és naptári évenként.
  (2)
  A KR 3. § (1) bekezdés b) pontjának és 1. mellékletének előírásaitól eltérően fogyasztói közösség esetében a jogosultat az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, MJ-ban meghatározott, (1) bekezdés szerinti kedvezmény illeti meg. A KR 9. § (1) bekezdésétől eltérően a fogyasztói közösség képviselője az egyetemes szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett kedvezményt érvényesíti a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé. A KR 5. § b) pontja nem alkalmazható.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  5. §
  A 2. § szerinti nagycsaládos kedvezményt e rendelet hatálybelépésekor már igénybe vevőkre, illetve a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
  6. §
  E rendeletnek az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor nagycsaládos kedvezményt már igénybe vevőkre, illetve a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.