Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  265/2023 (VI. 28.) Korm. rendelet - a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  A felszámolási eljárás veszélyhelyzeti szabályai

  A felszámolási eljárás veszélyhelyzeti szabályai szerint a felszámoló az adós gazdasági tevékenységének felszámolás alatti továbbfolytatását akkor is biztosíthatja, ha az harmadik személy gazdasági érdekében áll, vagy hatóság határozatban továbbműködésre kötelezte az adóst. A gazdasági tevékenysége folytatására alapított gazdasági társaság a fel nem használt térítésmentes ÜHG-egységei piaci értékét köteles megtéríteni az adósnak.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényt (a továbbiakban: Ügkr. tv.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt való eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól szóló 21/2023. (I. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R2.), a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 64/2023. (III. 1.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R3.), valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R4.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A felszámolási eljárás veszélyhelyzeti szabályai szerint a felszámoló az adós gazdasági tevékenységének felszámolás alatti továbbfolytatását akkor is biztosíthatja, ha az harmadik személy gazdasági érdekében áll, vagy hatóság határozatban továbbműködésre kötelezte az adóst. A gazdasági tevékenysége folytatására alapított gazdasági társaság a fel nem használt térítésmentes ÜHG-egységei piaci értékét köteles megtéríteni az adósnak.
   

  2. §
  E rendeletet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban, valamint e felszámolási eljárások adósai és az általuk az R4. 3. és 4. §-a alapján létrehozott gazdasági társaságok vonatkozásában kell alkalmazni.
  3. §
  (1)
  A felszámoló az adós gazdasági tevékenységének felszámolás alatti továbbfolytatását akkor is biztosíthatja, ha az harmadik személy gazdasági érdekében áll, vagy hatóság határozatban továbbműködésre kötelezte az adóst.
  (2)
  Az adós gazdasági tevékenysége akkor folytatható harmadik személy gazdasági érdekében, ha a harmadik személy a közöttük létrejövő szerződésben azt is vállalja, hogy biztosítja az esetleges veszteség fedezetét.
  (3)
  A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazandók akkor is, ha a gazdasági tevékenységnek a felszámolás alatti továbbfolytatására hatóság határozatban kötelezi az adóst, de az egyben harmadik személy gazdasági érdekében is áll.
  (4)
  A felszámoló az adós gazdasági tevékenysége (1) bekezdés szerinti folytatását a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak haladéktalanul bejelenti.
  (5)
  A Cstv. 46. § (3) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni az adós gazdasági tevékenysége (1) bekezdés szerinti folytatása időtartama alatt.
  4. §
  Az R2. 9. § (1) bekezdését az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.
  5. §
  Az adós gazdasági tevékenysége felszámolás alatti továbbfolytatásának ideje alatt a Cstv. 57. § (1) bekezdés g) pontja szerinti hitelezői követelés tekintetében beszámítási jog nem gyakorolható.
  6. §
  Az Ügkr. tv. 28. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adós gazdasági tevékenysége folytatására alapított gazdasági társaság az ÜHG-egységek visszaadására irányuló kötelezettsége teljesítését követően megmaradt és az R4. 9. § (13) bekezdése szerinti üzletrész-átruházási szerződés megkötését követő év végéig fel nem használt térítésmentes ÜHG-egységei piaci értékét, valamint a térítésmentes ÜHG-egységei átruházásából származó ellenértéket köteles megtéríteni az adósnak.
  7. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  8. §
  E rendeletet az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R. 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.