Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet - a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről

  Újra meg lehet rendezni a ballagásokat

  Ismét engedélyezett a ballagási rendezvények megtartása a köznevelési intézményekben. A ballagásokat az épületeken kívüli nyitott területeken kell megtartani. A ballagáson koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek a ballagók által meghívott személyek, azonban azok a meghívottak, akik védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek, a zárt terekben nem tartózkodhatnak.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdésétől eltérően a ballagási rendezvény a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) nyitott, épületen kívüli területein - 2021. május 25. napját követően - megszervezhető, illetve megtartható.
  (2)
  A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésétől eltérően a ballagási rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás.
  (3)
  Ballagási rendezvény esetén a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a ballagási rendezvényen a ballagó gyermek, illetve tanuló (a továbbiakban: ballagó) által meghívott személyek (a továbbiakban: meghívott) életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek, azzal, hogy a nevelési, oktatási intézmény zárt részeiben nem tartózkodhatnak. A ballagási rendezvény helyszínére történő belépés rendjét, a nevelési, oktatási intézmény zárt részein történő áthaladás rendjét, valamint az egy ballagó által meghívható, a nevelési, oktatási intézmény területén lévő szabadtéren zajló eseményeire beléptethető meghívottak számát a nevelési, oktatási intézet vezetője állapítja meg.
  (4)
  A nevelési, oktatási intézmény vezetője - a 2. §-ra figyelemmel - a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása céljából a ballagási rendezvényen betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.
  • Magyarázat

  A 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet határozza meg a ballagások megrendezésének feltételeit 2021-ben. A rendelet engedélyezi a ballagási rendezvények megtartását a köznevelési intézményekben. A ballagásokat az épületeken kívüli nyitott területeken kell megtartani.

  A ballagáson koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek a ballagók által meghívott személyek, azonban azok a meghívottak, akik védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek, a zárt terekben nem tartózkodhatnak.

  A nevelési, oktatási intézmény vezetőjének kell döntenie arról, hogy egy ballagó hány vendéget hívhat meg, illetve a vezető határozza meg a rendezvény helyszínére történő belépés, valamint az intézmény zárt részein történő esetleges áthaladás rendjét. A meghívottak és a ballagási rendezvény résztvevői – a ballagók, a fellépők, a hat éven aluliak és az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek kivételével – kötelesek maszkot viselni.

  2. §
  (1)
  A meghívottak, valamint a ballagási rendezvény résztvevői - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
  (2)
  Az (1) bekezdés alól kivételt képez
  a)
  a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
  b)
  az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy,
  c)
  a ballagó és
  d)
  a ballagási rendezvényen fellépő.
  3. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.