Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet - az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról

  Meghosszabbodik a hitelmoratórium is

  Meghosszabbodnak a hiteltörlesztések teljesítésére vonatkozó fizetési moratóriumra vonatkozó határidők.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
  a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi CXXX. törvény)
  a)
  17. § b) pontjától eltérően a fizetési moratórium 2022. július 31. napjáig tart,
  b)
  17. § c) pontjától eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. július 31. napjáig meghosszabbodik.
  • Magyarázat

  Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló rendelet értelmében meghosszabbodnak a hiteltörlesztések teljesítésére vonatkozó fizetési moratóriumra vonatkozó határidők. 

  2. §
  A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény)
  a)
  7. § (1) bekezdésétől eltérően az adósnak a hitelezőhöz benyújtott kérelmére az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. augusztus 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratórium) kap,
  b)
  7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2022. december 31. napjáig tart,
  c)
  7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik,
  d)
  6. §-át és 8. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.
  3. §
  A 2020. évi CVII. törvény
  a)
  12. § (1) bekezdésétől és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 83. § d) pontjától eltérően a fizetési haladék 2022. december 31. napjáig tart,
  b)
  12. § (4) bekezdésétől eltérően a bérlő által lakott ingatlan tulajdonosa vagy vagyonkezelője a fizetési haladék időtartama alatt a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem élhet a felmondás jogával.
  4. §
  (1)
  Az adós a 2. § a) pontja szerinti kérelem benyújtására akkor jogosult, ha a 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja szerinti fizetési haladékot az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően igénybe vette.
  (2)
  Az adós a 2. § a) pontja szerinti kérelmet az általános politikai koordinációért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal, 2022. július 31-ig nyújtja be a hitelezőhöz, amely határidő jogvesztő.
  (3)
  A hitelező a fizetési moratórium részletszabályairól az e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az adóst.
  5. §
  (1)
  Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a 2. § a) pontja szerinti kérelem formáját és tartalmát rendeletben határozza meg.
  (2)
  Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a hitelező által alkalmazandó, a fizetési moratórium részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.
  6. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.