Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

  Felmentés a horgászoknak az éjszakai kijárási tilalom alól

  Magyar Horgászkártyával és védettségi igazolvánnyal egyaránt rendelkező személy, és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, a kijárási tilalom időszakában, vagyis éjfél és öt óra között jogosult a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén és azok partján horgászni, valamint horgászat céljából a fenti időszakban is elhagyhatja lakóhelyét, tartózkodási helyét.
  A Kormány a Magyar Országos Horgász Szövetség megkeresése alapján, az átoltottság emelkedő számára figyelemmel, a regisztrált szabálykövető szabadidős, rekreációs horgásztevékenységet támogatva, a koronavírus ellen védett személyek részére lehetővé teszi az éjszakai horgászatot, ennek érdekében
  a Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.
  (2)
  A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
  (3)
  A védettségi igazolvány meglétét ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti, ha az ellenőrzött személy tevékenysége e rendeletnek és a horgászatra vonatkozó jogszabályoknak megfelel.
  (4)
  A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.
  (5)
  A koronavírus elleni védettség (4) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
  (6)
  A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (5) bekezdés szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.
  • Magyarázat

  A 214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján a Magyar Horgászkártyával és védettségi igazolvánnyal egyaránt rendelkező személy, és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, a kijárási tilalom időszakában, vagyis éjfél és öt óra között jogosult a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén és azok partján horgászni, valamint horgászat céljából a fenti időszakban is elhagyhatja lakóhelyét, tartózkodási helyét. E jogosultságot a horgász – a védettségi igazolvány felmutatása mellett – állami horgászjegy vagy a turista állami horgászjegy és a területi jegy együttes felmutatásával igazolja. A jogosultságot a halgazdálkodásra jogosult, a halőr vagy az üzemeltető illetve alkalmazottja köteles ellenőrizni, és azt a személyt, aki a jogosultságának fennállását fentiekkel nem igazolja, távozásra felszólítani.

  2. §
  (1)
  Az a koronavírus ellen védett személy, aki rendelkezik Magyar Horgászkártyával (a továbbiakban: horgász), a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási tilalom időszakában (a továbbiakban: kijárási tilalom) jogosult a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén, valamint azok partján tartózkodni horgászati tevékenység végezése céljából.
  (2)
  A horgász a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából a kijárási tilalom időszakában a lakóhelyét, a tartózkodási helyét vagy a szálláshelyét elhagyhatja.
  (3)
  Az (1) és (2) bekezdés alkalmazható a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre is.
  (4)
  A horgász a koronavírus elleni védettség igazolása mellett a jogosultságát
  a)
  az állami horgászjegy vagy a turista állami horgászjegy és a területi jegy együttes felmutatásával vagy
  b)
  a haltermelési létesítményben történő horgászat esetén az állami horgászjegy vagy a turista állami horgászjegy felmutatásával
  (5)
  A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultja vagy halőrei és a haltermelési létesítmény üzemeltetője vagy vezetője, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén tartózkodását megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét és a horgászatra való jogosultságát nem igazolja, vagy nem végez horgászati tevékenységet.
  3. §
  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „e rendeletben” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben” szöveg lép.
  4. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.