Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  2021. évi CXV. törvény - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről

  A távmunka új szabályai december 1-étől

  A Kormány – figyelemmel a járványügyi készültségre - december 1-étől elrendelheti a távmunkavégzés különös szabályait, miszerint a munkavédelemről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó előírásait nem kell alkalmazni. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunka keretében munkát végző munkavállalónak, a  távmunkával összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a  felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az  adóév első napján havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg.
  nyomtatást
  1. §
  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény - a 2. §-ban és a 3. §-ban foglalt kivétellel - 2021. december 1-jén lép hatályba.
  • Magyarázat

  Kihirdetésre került veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről rendelkező törvény.

  A törvény értelmében a veszélyhelyzet megszűnésétől függetlenül az átmeneti szabályok – meghatározott kivételekkel – 2021. december 1.-jén hatályba lépnek. Ennek értelmében decembertől a Kormány –figyelemmel a járványügyi készültségre - elrendelheti, hogy a távmunkavégzés különös szabályait.

  A rendkívüli szabályok szerint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény távmunkavégzésre vonatkozó előírásait (86/A. §) nem kell alkalmazni. Távmunka esetén a  munkáltató tájékoztatja a  munkavállalót a  munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a  munkavállaló a  munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

  Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunka keretében munkát végző munkavállalónak, a  távmunkával összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a  felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az  adóév első napján havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg, feltéve, hogy a  magánszemély a távmunkával összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint más költséget nem számol el.

  6. §
  Ez a törvény 2021. december 1-jén lép hatályba.
  7. §
  A 4. § 22-26. pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.