Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  2020. évi LVII. törvény - A veszélyhelyzet megszüntetéséről

  A veszélyhelyzet megszüntetése

  A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényben az Országgyűlés felhívta a Kormányt, hogy a kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetet szüntesse meg, és hatályon kívül helyezte a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényt. A törvénnyel összhangban a Kormány külön kormányrendelettel 2020. június 18. napjával a veszélyhelyzetet megszüntette.
  Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény felhatalmazása alapján a Kormány által a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására hozott gyors és hatékony rendkívüli intézkedéseknek köszönhetően sikeresen stabilizált járványügyi helyzetből adódó közjogi következtetéseket levonja, tekintettel arra, hogy a rendkívüli intézkedések ideiglenességét, szükségességét és arányosságát az Országgyűlés folyamatosan ellenőrzi, elismeréssel adózva a magyar emberek összefogása, áldozatvállalása és fegyelmezettsége előtt, amely mindenkor a sikeres járványügyi védekezés záloga, a következő törvényt alkotja:
  nyomtatást
  1. §
  Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint szüntesse meg.
  • Magyarázat

  A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvényben az Országgyűlés felhívta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet szüntesse meg, és hatályon kívül helyezte a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényt. A törvénnyel összhangban a Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel a veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette.

  2. §
  Hatályát veszti a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény.
  3. §
  (1)
  Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 2. § és a 4. § a veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.
  (3)
  A 2. § és a 4. § hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
  4. §
  E törvény 2. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése, 24. cikk (9) bekezdése, 31. cikk (3) bekezdése, 35. cikk (1) bekezdése és 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.