Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet - az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

  Háborús veszélyhelyzet váltja a járványügyi rendkívüli jogrendet

  A Kormány 2022. május 25-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára figyelemmel. Az újabb veszélyhelyzet kihirdetésével egyidejűleg a Kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-i hatállyal megszüntette. Háborús veszélyhelyzet váltja a rendkívüli jogrendet
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
  a 2-4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A veszélyhelyzet kihirdetése
  nyomtatást
  1. §
  A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
  • Magyarázat

  Az Alaptörvény 10. módosítása kibővítette azoknak a körülményeknek a körét, amelyek fennállása esetén veszélyhelyzet rendelhető el. A jövőben nem csupán az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás esetén hirdethető ki veszélyhelyzeti jogrend, hanem a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa esetén is. 

  Az Alaptörvény módosítása emellett 2023. július 1-ről 2022. november 1. napjára hozta előre az Alaptörvény különleges jogrendi esetköreit újraszabályozó rendelkezései hatálybalépésének időpontját. Különleges jogrend 2022. november 1-től a korábbi hat helyett három esetben – hadiállapot, szükségállapot és veszélyhelyzet – vezethető be.

  Az Alaptörvény módosításával összefüggésben az Országgyűlés kiegészítette a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt is. A törvény kiegészítése felhatalmazza a Kormányt, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben – az általános veszélyhelyzeti jogkörei mellett – az élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendelettel egyes törvények alkalmazását felfüggessze, törvényi rendelkezésektől eltérjen és egyéb rendkívüli intézkedéseket vezessen be. A Kormány e jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – a veszélyhelyzet elrendelését indokoló események következményeinek megelőzése, kezelése, felszámolása céljából gyakorolhatja.

  A Kormány – már a fenti jogszabályok hatálybalépésének napján élve az Alaptörvényben biztosított új jogkörével – a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel 2022. május 25-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára figyelemmel. 

  A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedéseket külön kormányrendeletek állapítják majd meg. A veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendelet rögzíti azt is, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatásköreit maga gyakorolja, tehát nem a polgármester jár el a képviselő-testület jogkörében.

  Az újabb veszélyhelyzet kihirdetésével egyidejűleg pedig a Kormány a 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetet 2022. június 1-i hatállyal megszüntette!

  2. A veszélyhelyzettel összefüggő szabályok
  2. §
  A Kormány a veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.
  3. §
  (1)
  A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
  (2)
  A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának, valamint a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
  (3)
  A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában.
  4. §
  A veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
  3. Záró rendelkezések
  5. §
  Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.