Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  178/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet - az országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól

  Élelmiszer- és takarmány-összetevők átmeneti helyettesítése

  Az országos főállatorvos a lakosság élelmiszerrel való ellátásának zavartalan biztosítása érdekében lehetővé teheti az élelmiszer- vagy takarmány-összetevők, -termék vagy -termékcsoportok átmeneti helyettesítését azok hiánya esetén, vagy ha azok beszerzése előre nem látható okból jelentős nehézségbe ütközik.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az országos főállatorvos a lakosság élelmiszerrel való ellátásának zavartalan biztosítása érdekében a kizárólag Magyarországon forgalomba hozott élelmiszer vagy takarmány vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (4) bekezdésétől eltérően, az ott meghatározott formában - az élelmiszer- és takarmánybiztonsági feltételek maradéktalan biztosításával a fogyasztók tájékoztatási módját egyidejűleg meghatározva - élelmiszer- vagy takarmány-összetevő, -termék vagy -termékcsoport átmeneti helyettesítését lehetővé teheti annak hiánya esetén, vagy ha annak beszerzése előre nem látható okból jelentős nehézségbe ütközik.
  • Magyarázat

  Az országos főállatorvos a  lakosság élelmiszerrel való ellátásának zavartalan biztosítása érdekében lehetővé teheti az élelmiszer- vagy takarmány-összetevők, -termék vagy -termékcsoportok átmeneti helyettesítését azok hiánya esetén, vagy ha azok beszerzése előre nem látható okból jelentős nehézségbe ütközik.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.