Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet - a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

  Fokozatos nyitás a köznevelési intézményekben

  2021. április 19-től megszűnik az óvodákban a rendkívüli szünet, az általános iskolák 1–4. évfolyamain pedig a tantermen kívüli digitális munkarend. Az általános iskolák 5–8. évfolyamai és a középiskolák továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. A tantermen kívüli, digitális munkarend 2021. május 10-től szűnik meg teljes körűen.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. Az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetése
  nyomtatást
  1. §
  Az óvodákban a 2021. március 8. napjával elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. napjától megszüntetésre kerül.
  • Magyarázat

  A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2021. március 8-tól eredetileg április 7-ig – majd egy módosítást követően április 19-ig – az oktatási intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarendet, az óvodákban pedig rendkívüli szünetet vezetett be. 

  A 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet egyes oktatási formák esetében e határidőt kitolja. Míg 2021. április 19-től az óvodákban a rendkívüli szünet, az általános iskolák 1–4. évfolyamain pedig a tantermen kívüli digitális munkarend megszűnik, és visszatér a jelenléti oktatás, az általános iskolák 5–8. évfolyamai és a középiskolák valamint a szakképző intézmények 2021. május 9-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. Az általános iskola 5–8. évfolyamaiban a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető továbbra is köteles gondoskodni a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
  A rendelet szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend 2021. május 10-től szűnik meg teljes körűen, ettől az időponttól kezdve a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek. A köznevelési intézmények, illetve a szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik. 
  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti kontaktórás formában szervezett oktatás, képzés digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában is megszervezhető. A rendelet alapján személyes jelenlétként kell figyelembe venni az elektronikus módon történő részvételt a képzésen.
   

  2. A köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai
  2. §
  (1)
  2021. április 19. napjától az általános iskolák 1-4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
  (2)
  2021. április 19. napjától az általános iskolák 1-4. évfolyamai (alsó tagozat) rendes munkarendben működnek.
  (3)
  Az általános iskolák 5-8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák, az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
  (4)
  2021. május 10. napjától a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
  (5)
  A köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik.
  3. §
  A köznevelési intézmények, illetve a szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.
  3. A felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai
  4. §
  (1)
  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatás, képzés - ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is - a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában is megszervezhető, befejezhető abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
  (2)
  Személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy (1) bekezdésben meghatározott módon történő részvételét.
  (3)
  A felnőttképzésben szervezett komplex szakmai vizsgák központi írásbeli vizsgatevékenységeinek azon időpontjait, amelyek 2021. április 12-18. közötti napokra esnek, - az előzőleg a 2021. évre a központi írásbeli vizsgafeladatokra meghatározott időpontoktól eltérően - az eredetileg meghatározott időpontokhoz képest 14 nappal később is meg lehet tartani.
  (4)
  A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.
  4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. április 19-én lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.