Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  17/2021. (I. 22.) Korm. rendelet - a vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárás sajátos szabályairól

  Elektronikus úton is kiváltható a vadászjegy a veszélyhelyzet alatt

  Az Országos Magyar Vadászkamara – a veszélyhelyzet ideje alatt - vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárása során a kérelem benyújtását honlapján keresztül, elektronikus úton is biztosítja. Az ügyfél a kérelem benyújtására elektronikus azonosítás nélkül is jogosult.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Országos Magyar Vadászkamara vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárása során a kérelem benyújtását honlapján keresztül, elektronikus úton is biztosítja. Az elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az ügyfél a kérelem benyújtására az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt elektronikus azonosítás nélkül is jogosult.
  • Magyarázat

  Az Országos Magyar Vadászkamara – a veszélyhelyzet ideje alatt - vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárása során a  kérelem benyújtását honlapján keresztül, elektronikus úton is biztosítja. Az ügyfél a kérelem benyújtására elektronikus azonosítás nélkül is jogosult.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.