Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  165/2023. (V. 8.) Korm. rendelet - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

  Adócsökkentés a városnézős buszoknál

  Csökkentette 5 %-ra a forgalmi adó mértékét a Kormány buszos városnéző turisztikai szolgáltatások vonatkozásában, azzal, hogy a más néven “hop on hop off” jellegű buszos szolgáltatást végzők kötelesek a jövőben turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvényt (a továbbiakban: 2016. évi LXVI. törvény) az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Csökkentette 5 %-ra a forgalmi adó mértékét a Kormány buszos városnéző turisztikai szolgáltatások vonatkozásában, azzal, hogy a más néven “hop on hop off” jellegű buszos szolgáltatást végzők kötelesek a jövőben turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni.
   

  2. §
  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet – e rendelet kihirdetésekor hatályos – 3. melléklet IV. pont b) alpontja szerinti buszos személyszállítási szolgáltatás tekintetében az Áfa tv. 82. § (1) bekezdésétől eltérően az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka.
  3. §
  A 2016. évi LXVI. törvény 261. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2016. évi LXVI. törvény 261. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások mellett – turizmusfejlesztési hozzájárulás köteles az e rendelet 2. §-a szerinti szolgáltatás is.
  4. §
  A 2. és 3. § szerinti rendelkezések a fogyasztó számára kizárólag az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását biztosító szolgáltató tekintetében alkalmazandóak.
  5. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.