Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet - a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

  Változtak a szabadság kiadásának szabályai a kiemelt ágazatokban

  Módosultak a veszélyhelyzetre való tekintettel a szabadság kiadásának szabályai az egészségügyi, rendvédelmi és szociális ágazatokban. A 2021. évben esedékes szabadságnak veszélyhelyzet megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható azzal, hogy a szabadság - az érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével – pénzben nem váltható meg.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A szabadság kiadására vonatkozó szabályokat a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni
  a)
  az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
  b)
  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban és
  c)
  a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél
  (2)
  A 2021. évben esedékes szabadságnak - ideértve az alap- és a pótszabadságot is - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható. A szabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni.
  (3)
  A (2) bekezdés szerinti szabadság - az érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével - pénzben nem váltható meg.
  (4)
  A (2) bekezdés szerinti szabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani.
  (5)
  A munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül írásban tájékoztatja a foglalkoztatottat a (2) bekezdés szerinti szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről.
  • Magyarázat

  A szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól rendelkezik a 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet. A rendelet személyi hatálya a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő

  • egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
  • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban és
  • a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél

  foglalkoztatott személyekre terjed ki.

  E foglalkoztatottak esetében a 2021. évben esedékes szabadságnak – ideértve az alap- és a pótszabadságot is – a veszélyhelyzet megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható, ezért e szabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani. A munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül írásban tájékoztatja a foglalkoztatottat a ki nem adott szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről. A szabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályok alkalmazandók, így a szabadság – az érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével – pénzben nem váltható meg.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.