Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  14/2022. (I. 20.) Korm. rendelet - a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól

  Egyszerűsítik a SZÉP Kártya szerződések megkötésének módját

  A Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló rendelet szerint meghatározott esetben elfogadására vonatkozó szerződés érvényesen létrejöhet egyszerűsített módon, a pénzforgalmi szolgáltató által a kereskedő számára postai úton megküldött vagy elektronikus úton elérhetővé tett szerződéses ajánlat kereskedő általi elfogadásával.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltató és a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti kereskedő (a szolgáltató és a kereskedő a továbbiakban együttesen: kereskedő) közötti, a Széchenyi Pihenőkártya elfogadására irányuló szerződés (a továbbiakban: szerződés) létrejöhet egyszerűsített módon abban az esetben, ha a kereskedő és a pénzforgalmi szolgáltató vagy a kereskedő és a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrző befolyást gyakorló anyavállalata között egyéb fizetési kártya elfogadására irányuló szerződés írásban megkötésre került. Ebben az esetben a Széchenyi Pihenőkártya elfogadására vonatkozó szerződés érvényesen létrejöhet a pénzforgalmi szolgáltató által a kereskedő számára postai úton megküldött vagy elektronikus úton elérhetővé tett szerződéses ajánlat kereskedő általi elfogadásával.
  • Magyarázat

  A Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló rendelet szerint meghatározott esetben elfogadására vonatkozó szerződés érvényesen létrejöhet egyszerűsített módon, a pénzforgalmi szolgáltató által a kereskedő számára postai úton megküldött vagy elektronikus úton elérhetővé tett szerződéses ajánlat kereskedő általi elfogadásával.

  2. §
  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénytől, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvénytől, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénytől eltérően az 1. § szerinti szerződéses ajánlat elfogadott az ajánlat postai úton történő megküldését vagy az elektronikus úton történő elérhetővé tételt követő 8. napon abban az esetben is, ha a kereskedő a szerződést az ajánlat postai úton történő megküldését vagy az elektronikus úton történő elérhetővé tételt követő 8. napon belül írásban nem utasítja vissza.
  3. §
  A kereskedő fizetési kártya elfogadására korábban megkötött szerződésével kapcsolatos, a szerződés megkötéséhez szükséges adatai az ellenőrző befolyást gyakorló anyavállalat részéről a leányvállalata részére átadandóak ezen jogszabályi felhatalmazás alapján abban az esetben is, ha más jogszabály a kereskedő kérelméhez vagy felhatalmazásához köti. A szerződéses ajánlat visszautasítása esetén a leányvállalat ezen adatokat haladéktalanul törölni köteles.
  4. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.