Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet - a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

  Oltási igazolvánnyá alakul a védettségi kártya

  A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő legújabb szabályozás szűkíti a védettségi igazolásra jogosultak körét. 2022. február 15-től lényegében csak a megfelelő számú, többnyire három oltás felvétele jogosít fel a védettségi kártya használatára.
  nyomtatást
  A Kormány
  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
  a 2-8. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
  2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
  3. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
  4. A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
  5. A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása
  6. A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
  7. A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
  8. A koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása
  • Magyarázat

  A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet 2022. február 15-től szűkíti a védettségi igazolásra jogosultak körét. A rendelet új szabályaival a Kormány ösztönözni kívánja egyrészt azt, hogy a koronavíruson igazoltan átesett, de oltással még nem rendelkező személyek is vegyék fel a védőoltást, másrészt a harmadik oltás felvételét azok számára, akik korábban már védőoltásban részesültek.

  A módosítás hatályon kívül helyezi a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletnek azokat a rendelkezéseit, amelyek alapján védettségi igazolványt igényelhettek azok a személyek, akik a COVID-19 betegségből igazoltan felgyógyultak. Koronavírus ellen védett személynek a jövőben korlátlan ideig kizárólag az számít, akit az Európai Unióban illetve a Magyarországon engedélyezett COVID-19 oltóanyaggal legalább három alkalommal beoltottak.

  A védettségi igazolvány ugyanis – ha az érintett a 18. életévét betöltötte – 
  - egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követő hat hónap elteltéig, a második oltást követően korlátlan ideig, 
  - kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának napjától a második oltást követő hat hónap elteltéig, a harmadik oltást követően korlátlan ideig,
  - ha a második oltás egydózisú oltóanyaggal történt a második oltást követően korlátlan ideig 
  érvényes.

  A rendelet alapján átmenetileg érvényes védettséggel rendelkezik az a személy is, aki egydózisú oltóanyag esetében az első oltást, kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást követő hat hónapon belül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredménye alapján koronavírussal megfertőződött. E személyek védettségi igazolványának érvényessége a vizsgálati eredmény dátumát követő hat hónapig tart. Ha az érintett ezen idő alatt újabb oltásban részesül, az igazolványa korlátlan ideig érvényes. 

  A 18. életévüket be nem töltött személyek esetében a védettség
  - egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követően,
  - kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának a napjától
  a tizennyolcadik életévük betöltéséig érvényes. 18 éven aluliaknak tehát nem előírás a harmadik oltás felvétele a védettség igazolásához.

  A védettségi igazolványok kiállítása továbbra is ingyenesen, hivatalból történik. A pótlás és a csere díja azonban a jövőben is 3.000,- Ft marad. Az igazolvány érvényessége vagy érvénytelensége az azon szereplő QR kód leolvasásával állapítható meg. Ezért ha jogszabály a védettség igazolását írja elő, a védettségi igazolvány meglétét vizsgáló személy köteles az igazolvány érvényességét a QR kód leolvasásával ellenőrizni. Az érvényességi idő illetve érvénytelenné válás átvezetése automatikusan történik. Mivel az érvényesség a QR kód leolvasásával állapítható meg az érvényességi idő meghosszabbítása esetén nem szükséges az igazolvány cseréje, illetve érvénytelenné válása esetén a bevonása.
  A QR kód leolvasásakor az online elektronikus felület jelzi, ha a védettség érvényességéből 21 vagy ennél kevesebb nap van hátra. Ha az igazolvány birtokosa az oltásra jelentkezésekor megadta a telefonszámát SMS-ben, ha telefonszámot nem adott meg emailen is kap értesítést, ha a védettségi igazolványa 21 nap múlva lejár. Az érintettek Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz tartozó tárhelyükön is kapnak értesítést a fenti esetben.

  A 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2022. február 15-ét megelőzően hatályos szabályai alapján az ellenanyag-vizsgálat eredményére figyelemmel kiállított védettségi igazolványok – a rajtuk fizikai úton megjelenített érvényességi időtől eltérően – 2022. február 15-én érvényüket vesztik. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. Azonban továbbra is hat hónapig érvényes marad annak a személynek a védettségi igazolványa, aki harmadik oltásban nem részesült, de 2021. október 14. és 2022. február 15. között – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben nyilvántartott pozitív eredményű vizsgálatra figyelemmel – koronavírussal megfertőződött.  Ebben az esetben az érvényességi idő kezdő napja a pozitív eredményű teszt elvégzésének napja. A rendelet fenti szabályaira figyelemmel a harmadik oltás felvétele esetén az ő védettségi igazolványuk is korlátlan ideig érvényes lesz.

  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján az uniós digitális Covid-igazolvány – a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek kivételével – nem alkalmas a védettség igazolására, ha egydózisú oltóanyag esetén az oltás beadásának napjától, kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának napjától számított hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel.

  A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása alapján a foglalkoztató a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését a foglalkoztatott TAJ-számának egészségügyi szolgáltató esetében az egészségügyért felelős miniszter, más állami fenntartású szerv esetében pedig a foglalkoztató irányításáért, felügyeletéért vagy tulajdonosi joggyakorlásáért felelős miniszter részére történő átadásával is ellenőrizheti. Ebben az esetben a miniszter a TAJ-számokat átadja az Országos Kórházi Főigazgatóság számára, a Főigazgatóság pedig megküldi a miniszter részére az érintett védőoltás felvételének időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatait, melyeket a miniszter továbbít a foglalkoztató részére. Ez a lehetőség tehát a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételét az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján előíró önkormányzatok intézményeinél nem alkalmazható.
   

  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.