Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet - az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól

  Bővítik a rezidensek részvételét az egészségügyi ellátásokban

  Az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendelet lehetővé teszi az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személyeknek (pl. rezidenseknek) a részvételét meghatározott orvos beavatkozásokban a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében, tanári engedéllyel.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § és az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy (a továbbiakban: jelölt) önállóan végezhet egészségügyi tevékenységet mindazon kompetenciák tekintetében, melynek gyakorlására a tutora igazolása alapján felhatalmazást szerzett.
  (2)
  A kompetenciák elsajátítása az alábbi szinteken történik:
  a)
  „A” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan végzi,
  b)
  „B” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan, szakorvosi szupervízió mellett végzi,
  c)
  „C” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvossal történt kötelező, előzetes megbeszélés alapján önállóan végzi,
  d)
  „D” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvos személyes irányítása alapján, a szakorvos utasítása szerint végzi, vagy
  e)
  „E” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt a szakorvos személyes irányítása alapján, vele együtt végzi.
  (3)
  A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szupervízió keretében a jelölt a végzett tevékenységről utólag - sürgős esetben haladéktalanul - tájékoztatja a szakorvost.
  • Magyarázat

  Az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendelet lehetővé teszi az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személyeknek (pl. rezidenseknek) a részvételét meghatározott orvos beavatkozásokban a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében, tanári engedéllyel.

  2. §
  Az 1. § (1) bekezdése szerinti kompetenciák körét és az „Igazolás a veszélyhelyzet alatt történő önálló egészségügyi tevékenység végzéséről” című dokumentumot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján közzé kell tenni.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.