Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

  Újabb segítség az építőiparnak a veszélyhelyzetre tekintettel

  A veszélyhelyzet ideje alatt az építtető a választásától függően alkalmazhatja az építésügyi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok 2020. november 4. előtti vagy később hatályba lépett rendelkezéseit. A közbeszerzési eljárás-köteles, továbbá a védelmi (biztonsági) célú építési beruházásokra nem vonatkozik ez a könnyítés, amennyiben ezek becsült értéke eléri vagy meghaladja a 700 000000 forintot.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályi rendelkezéseket az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.
  (2)
  E rendelet hatálya nem terjed ki azokra a közbeszerzésieljárás-köteles vagy a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházásokra, amelyek becsült értéke eléri vagy meghaladja a 700 000 000 forintot.
  • Magyarázat

  A veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról szóló rendelet szerint az építtető a választásától függően alkalmazhatja az építésügyi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok 2020. november 4. előtti vagy később hatályba lépett rendelkezéseit. A  közbeszerzésieljárás - köteles és a  védelmi (biztonsági) célú építési beruházásokra nem vonatkozik ez a könnyítés, amennyiben ezek becsült értéke eléri vagy meghaladja a 700 000000 forintot.

  2. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet] hatálybalépésének időpontjától kezdődően az építtető a választásától függően
  a)
  jogszerűen alkalmazhatja - függetlenül az alkalmazhatóságukra megállapított rendelkezésektől -
  aa)
  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
  ab)
  a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
  ac)
  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, illetve
  ad)
  az aa)-ac) alpont szerinti törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
  b)
  - az új előírás helyett - jogszerűen alkalmazhatja az a) pont aa)-ad) alpontja szerinti jogszabályoknak a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését.
  (2)
  Az (1) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követően meginduló közigazgatási hatósági eljárásban, az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásban, valamint a megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben alkalmazható.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.